Repozytorium IFJ: Recent submissions

 • Grzanka, Leszek; Bellinzona, Valentina Elettra; Scifoni, Emanuele (2021-04-09)
  Dane wykorzystane w publikacji Bellinzona, E.V.; Grzanka, L.; Attili, A.; Tommasino, F.; Friedrich, T.; Krämer, M.; Scholz, M.; Battistoni, G.; Embriaco, A.; Chiappara, D.; Cirrone, G.A.P.; Petringa, G.; Durante, M.; ...
 • Sankowska, Małgorzata; Bilski, Paweł; Marczewska, Barbara (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2023-04)
  Metoda fluorescencyjnej detekcji śladów cząstek jądrowych (FNTD) z zastosowaniem kryształów LiF wykorzystuje fotoluminescencję centrów barwnych generowanych przez promieniowanie jonizujące. Wykorzystanie mikroskopu ...
 • Stasica, Paulina; Nguyen, Hanh; Granja, Carlos; Kopeć, Renata; Marek, Lukas; Oancea, Cristina; Raczyński, Łukasz; Rucinski, Antoni; Rydygier, Marzena; Schubert, Keith; Schulte, Reinhard; Gajewski, Jan (Institute of Nuclear Physics PAN, 2021-04-03)
  Zbiór danych zawiera wyniki pomiarów pikeslowym półprzewodnikowym detektorem Timepix w mieszanym polu promieniowania wyprodukowanym przez terapeutyczną wiązkę protonową w wodzie. Składa się z 16 plików, z których każdy ...
 • Zdybał, Miłosz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Niniejsza rozprawa opisuje przeprowadzone badania korelacji Bosego-Einsteina dla trójek jednoimiennie naładowanych pionów. Wykorzystane przypadki zostały zarejestrowane przez eksperyment LHCb ze zderzeń proton-proton przy ...
 • Buda, Andrzej (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Współczynnik korelacji między akcjami definiuje podobieństwo między badanymi walorami i ma znaczenie w konstrukcji optymalnego portfela akcji – czyli takiego, który osiąga maksymalny zysk przy jak najmniejszym ryzyku. ...
 • Cieplicka-Oryńczak, N.; Fornal, B.; Leoni, S.; Ciemała, M.; Ziliani, S.; Kmiecik, M.; Maj, A.; Łukasik, J.; Pawłowski, P.; Sowicki, B.; Wasilewska, B.; Ziębliński, M.; Bednarczyk, P.; Boiano, C; Bottoni, S.; Bracco, A.; Brambilla, S.; Ciepał, I.; Clisu, C.; Crespi, F.C.L.; Dhanmeher, K.; Florea, N.; Gamba, E.; Grębosz, J.; Harakeh, M.N.; Iskra, Ł.W.; Krzysiek, M.; Kulessa, P.; Marginean, R.; Matea, I.; Matejska-Minda, M.; Mazurek, K.; Parol, W.; Sferrazza, M.; Stan, L.; Włoch, B. (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2023-03-01)
  Zbiór danych koincydencyjnych w postaci macierzy Egamma-Ex (energia kwantów gamma, wyrażona w keV, vs. energia wzbudzenia jądra 13C, wyrażona w MeV) zgromadzonych podczas eksperymentu rozpraszania nieelastycznego wiązki ...
 • Kajangi, Gnanachandran; Khaldoun, Gharzeddine (2023-03-01)
  2% żel agarozowy przygotowano z 4% roztworu agarozy rozpuszczonej w wodzie. Sferoidy z komórek raka okrężnicy (HT29) przygotowano przy użyciu 96-dołkowych płytek z dnem w kształcie litery U i po 3 dniach wzrostu zebrano ...
 • Żurek, Michał (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Współczesna energetyka wodorowa zmaga się z problem efektywnego i bezpiecznego magazynowania wodoru. Jedną z bezpieczniejszych i wydajniej¬szych metod składowania wodoru jest umieszczenie go w strukturze ciał stałych, w ...
 • Singh, Rajeev (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Standardowa hydrodynamika relatywistyczna przez lata była niezwykle skuteczna w opisywaniu właściwości silnie oddziałującej materii produkowanej w eksperymentach zderzeń ciężkich jonów. W ostatnim czasie nastąpił znaczny ...
 • Piwowarczyk, Marcin (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Przeprowadzono analizę sytuacji fazowej metodami wzajemnie uzupełniającymi się związków z grupy alkanianów (E) 4 ((4 alkiloksyfenylo)diazenylo)fenylu (nOABOOCm), między innymi: metodami mikroskopii polaryzacyjnej (POM), ...
 • Stanisz, Tomasz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Język naturalny posiada szereg specyficznych cech, które pozwalają traktować go jak układ złożony. Ma on skomplikowaną, hierarchiczną organizację, a właściwości i oddziaływania charakterystyczne dla poszczególnych jego ...
 • Derendarz, Dominik; Staszewski, Rafał; Trzebiński, Maciej (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  IFJ PAN PPSS Alumni Conference is organized by the Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences (IFJ PAN). It is addressed to: participants of previous editions of Particle Physics Summer Student Programme, ...
 • Parol, Wiktor (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2022)
  Zbiory danych zgromadzonych podczas pomiarów testowych układu detektorów czasu przelotu, odczytywane i zapisywane w 2 (lub w niektórych przypadkach 4) kanałach, na które podawany był sygnał zbiorczy pochodzący z 4 krzemowych ...
 • Wolny-Marszałek, Marta (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  A Focused Ion Beam (FIB) provides the unique possibilities to create new functionality in materials on the nanometer scale as well as to characterize such materials on the relevant length scale of a few nanometers. This ...
 • Bednarczyk, Piotr; Kmiecik, Maria; Matejska-Minda, Magdalena (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  The Zakopane Conference on Nuclear Physics, for historical reasons called School, has been organized since 1963 by the Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences (IFJ PAN) and ...
 • Sas, Wojciech (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Magnetyki molekularne cieszą się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem wśród badaczy, głównie ze względu na ich wielofunkcyjny charakter. Posiadają znaczący potencjał aplikacyjny w ogniwach paliwowych, układach kwantowych ...
 • Tarnawski, Tomasz; Borsuk, Ewa; Borsuk, Józef; Wolnica, Kamila; Czarny, Adam; Kuźma, Dominika; Kaczmarska, Anna; Błasiak, Paweł; Czarny, Anna; Michniewska, Iwona; Stuglik, Sławomir (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, 2022)
  Czy zastanawialiście się kiedyś czy podróże w czasie są możliwe? Według teorii względności Einsteina teoretycznie są możliwe. Komiks pt. „Fontanna czasu” w zabawny sposób pokazuje nam właśnie taką historię podróży w ...
 • Kuźma, Dominika (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2022)
  Nowy materiał, który może być zastosowany jako filtr wody czy powietrza, eliminujący szkodliwe drobnoustroje jest przedmiotem poszukiwań naukowców. Dlatego też przeprowadzono syntezę i analizę porowatej ceramiki zawierającej ...
 • Czerska, Katarzyna (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Radioterapia protonowa, jedna z najbardziej precyzyjnych i unikatowych form radioterapii, jest jednocześnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technik na przestrzeni ostatnich lat, również w Polsce. Poniższa ...
 • Czernia, Dominik (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Multifunkcjonalne magnetyki molekularne to klasa materiałów metalo-organicznych o unikalnych właściwościach fizycznych, które mogą potencjalnie przyczynić się do rozwoju nowoczesnej technologii. W szczególności prowadzone ...