Repozytorium IFJ: Recent submissions

 • Cieplicka-Oryńczak, N.; Fornal, B.; Leoni, S.; Ciemała, M.; Ziliani, S.; Kmiecik, M.; Maj, A.; Łukasik, J.; Pawłowski, P.; Sowicki, B.; Wasilewska, B.; Ziębliński, M.; Bednarczyk, P.; Boiano, C; Bottoni, S.; Bracco, A.; Brambilla, S.; Ciepał, I.; Clisu, C.; Crespi, F.C.L.; Dhanmeher, K.; Florea, N.; Gamba, E.; Grębosz, J.; Harakeh, M.N.; Iskra, Ł.W.; Krzysiek, M.; Kulessa, P.; Marginean, R.; Matea, I.; Matejska-Minda, M.; Mazurek, K.; Parol, W.; Sferrazza, M.; Stan, L.; Włoch, B. (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2023-03-01)
  Zbiór danych koincydencyjnych w postaci macierzy Egamma-Ex (energia kwantów gamma, wyrażona w keV, vs. energia wzbudzenia jądra 13C, wyrażona w MeV) zgromadzonych podczas eksperymentu rozpraszania nieelastycznego wiązki ...
 • Kajangi, Gnanachandran; Khaldoun, Gharzeddine (2023-03-01)
  2% żel agarozowy przygotowano z 4% roztworu agarozy rozpuszczonej w wodzie. Sferoidy z komórek raka okrężnicy (HT29) przygotowano przy użyciu 96-dołkowych płytek z dnem w kształcie litery U i po 3 dniach wzrostu zebrano ...
 • Żurek, Michał (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Współczesna energetyka wodorowa zmaga się z problem efektywnego i bezpiecznego magazynowania wodoru. Jedną z bezpieczniejszych i wydajniej¬szych metod składowania wodoru jest umieszczenie go w strukturze ciał stałych, w ...
 • Singh, Rajeev (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Standardowa hydrodynamika relatywistyczna przez lata była niezwykle skuteczna w opisywaniu właściwości silnie oddziałującej materii produkowanej w eksperymentach zderzeń ciężkich jonów. W ostatnim czasie nastąpił znaczny ...
 • Piwowarczyk, Marcin (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Przeprowadzono analizę sytuacji fazowej metodami wzajemnie uzupełniającymi się związków z grupy alkanianów (E) 4 ((4 alkiloksyfenylo)diazenylo)fenylu (nOABOOCm), między innymi: metodami mikroskopii polaryzacyjnej (POM), ...
 • Stanisz, Tomasz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Język naturalny posiada szereg specyficznych cech, które pozwalają traktować go jak układ złożony. Ma on skomplikowaną, hierarchiczną organizację, a właściwości i oddziaływania charakterystyczne dla poszczególnych jego ...
 • Derendarz, Dominik; Staszewski, Rafał; Trzebiński, Maciej (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  IFJ PAN PPSS Alumni Conference is organized by the Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences (IFJ PAN). It is addressed to: participants of previous editions of Particle Physics Summer Student Programme, ...
 • Parol, Wiktor (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2022)
  Zbiory danych zgromadzonych podczas pomiarów testowych układu detektorów czasu przelotu, odczytywane i zapisywane w 2 (lub w niektórych przypadkach 4) kanałach, na które podawany był sygnał zbiorczy pochodzący z 4 krzemowych ...
 • Wolny-Marszałek, Marta (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  A Focused Ion Beam (FIB) provides the unique possibilities to create new functionality in materials on the nanometer scale as well as to characterize such materials on the relevant length scale of a few nanometers. This ...
 • Bednarczyk, Piotr; Kmiecik, Maria; Matejska-Minda, Magdalena (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  The Zakopane Conference on Nuclear Physics, for historical reasons called School, has been organized since 1963 by the Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences (IFJ PAN) and ...
 • Sas, Wojciech (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Magnetyki molekularne cieszą się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem wśród badaczy, głównie ze względu na ich wielofunkcyjny charakter. Posiadają znaczący potencjał aplikacyjny w ogniwach paliwowych, układach kwantowych ...
 • Tarnawski, Tomasz; Borsuk, Ewa; Borsuk, Józef; Wolnica, Kamila; Czarny, Adam; Kuźma, Dominika; Kaczmarska, Anna; Błasiak, Paweł; Czarny, Anna; Michniewska, Iwona; Stuglik, Sławomir (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, 2022)
  Czy zastanawialiście się kiedyś czy podróże w czasie są możliwe? Według teorii względności Einsteina teoretycznie są możliwe. Komiks pt. „Fontanna czasu” w zabawny sposób pokazuje nam właśnie taką historię podróży w ...
 • Kuźma, Dominika (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2022)
  Nowy materiał, który może być zastosowany jako filtr wody czy powietrza, eliminujący szkodliwe drobnoustroje jest przedmiotem poszukiwań naukowców. Dlatego też przeprowadzono syntezę i analizę porowatej ceramiki zawierającej ...
 • Czerska, Katarzyna (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Radioterapia protonowa, jedna z najbardziej precyzyjnych i unikatowych form radioterapii, jest jednocześnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technik na przestrzeni ostatnich lat, również w Polsce. Poniższa ...
 • Czernia, Dominik (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Multifunkcjonalne magnetyki molekularne to klasa materiałów metalo-organicznych o unikalnych właściwościach fizycznych, które mogą potencjalnie przyczynić się do rozwoju nowoczesnej technologii. W szczególności prowadzone ...
 • Tyrała, Krzysztof (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Zjawiska nieliniowego oddziaływania promieniowania z materią są dobrze opisane w zakresie optycznym widma promieniowania elektromagnetycznego i znalazły swoje zastosowanie w wielu technikach badawczych. Rozwój laserów na ...
 • Chojenka, Juliusz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Magnetoopór jest jednym z najczęściej wykorzystywanych zjawisk magnetycznych w zastosowaniach komercyjnych takich jak magazynowanie danych na dyskach twardych wraz z ich odczytem za pomocą głowicy magnetooporowej, czy też ...
 • Jeleń, Kinga (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Organizmy żywe wykazują złożoną reakcję na dawki promieniowania jonizującego. Reakcja na promieniowanie jest często kwantyfikowana poprzez przeżywalność komórek biologicznych i silnie zależy od wielu czynników, zarówno ...
 • Klębowski, Bartosz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Nowotwory należą do jednych z najczęstszych i najbardziej zagrażających życiu chorób cywilizacyjnych. Niestety, dostępne metody leczenia, takie jak chirurgia, chemioterapia, radioterapia, a nawet immunoterapia często nie ...
 • Cieśla, Krzysztof (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  Niniejsza rozprawa doktorska poświęcona jest pomiarowi efektów oddziaływań wielopartonowych występujących w przypadkach dyfrakcyjnych w zderzeniach proton-proton na akceleratorze LHC. Jedną z sygnatur takich oddziaływań ...