Welcome to the Repository of the Institute of Nuclear Physics PAN

The repository of the Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences collects, stores and shares documents that are the result of research work of the Institute's employees and doctoral students. Its purpose is to disseminate the scientific achievements of employees and promote scientific research conducted at the Institute.

Access to bibliographic descriptions of deposited works and to the full texts of documents archived in the Repository of IFJ PAN is by default open to all users.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Maj, Adam; Rusek, Krzysztof; Bednarczyk, Piotr; Dudek, Jerzy; Fornal, Bogdan; Kicińska-Habior, Marta; Kistryn, Stanisław; Lewitowicz, Marek; Matulewicz, Tomasz; Nazarewicz, Witold; Satuła, Wojciech; Skalski, J.; Srebrny, Janusz; Stephan, E.; Trzaska, Władysław H. (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, 2020)
  This Report presents the status and perspectives of low-energy nuclear physics research in Poland. It has become a tradition that the society of Polish nuclear physicists periodically summarizes the community's achievements ...
 • Antropov, Sergii (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2020)
  Rozprawa doktorska koncentruje się na opisie rozpadów bozonów pośredniczących, takich jak bozony W i Z z dodatkową emisją pary leptonów w stanie końcowym. Pomimo, iż ten proces stanowi małą poprawkę do obliczeń na poziomie ...
 • Danyłec, Karolina (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2020)
  Radon (222Rn) pochodzący z szeregu rozpadu uranu (238U) i toron (220Rn) pochodzący z szeregu rozpadu toru (232Th) są naturalnie występującymi w środowisku izotopami radonu. Oba te gazy zaliczane są do czynników kancerogennych, ...
 • Arianna, Ligorini (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2020)
  Dżety aktywnych jąder galaktyk i błyski gamma emitują silne promieniowanie elektromagnetyczne wysokich energii i są głównymi kandydatami na źródła promieni kosmicznych najwyższych energii. Często przyjmuje się, że ...
 • Zając, Wojciech; Lesiak, Tadeusz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2020)
  We are constantly bombarded with streams of information. Th is also applies to new facts in the fi eld of science - their number is growing rapidly. We have prepared this brochure especially for you in order to show you, ...

View more