Witamy w Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty, które są efektem prac badawczych pracowników oraz doktorantów Instytutu. Jego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i promowanie badań naukowych prowadzonych w Instytucie.

Dostęp do opisów bibliograficznych zdeponowanych prac oraz do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w Repozytorium IFJ PAN z założenia jest otwarty dla wszystkich użytkowników.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

View more