Witamy w Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty, które są efektem prac badawczych pracowników oraz doktorantów Instytutu. Jego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i promowanie badań naukowych prowadzonych w Instytucie.

Dostęp do opisów bibliograficznych zdeponowanych prac oraz do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w Repozytorium IFJ PAN z założenia jest otwarty dla wszystkich użytkowników.

Zbiory w Repozytorium

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ostatnio dodane

 • Matyja, Adam (Institute of Nuclear Physics Polish Acadmy of Sciences, 2019)
  Light pseudo-scalar neutral mesons have been studied in e+eˉ, hadron-hadron, hadron-nucleus and nuclear collisions for decades. The results associated with neutral mesons provide information that is as good as that which ...
 • Stasielak, Jarosław (Institute of Nuclear Physics Polish Acadmy of Sciences, 2019)
  Badania nad promieniami kosmicznymi ultra-wysokich energii, powyżej 10¹⁸ eV, prowadzone są przy użyciu olbrzymich detektorów naziemnych rejestrujących wielkie pęki atmosferyczne (kaskady cza˛stek wtórnych) indukowane przez ...
 • Kamiński, Robert; Niedźwiecki, Michał (Przegląd Techniczny, 2019)
  W artykule przedstawiony jest opracowany w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie projekt CREDO. Omówiona jest metoda oraz znaczenie rejestracji i analizy promieniowania kosmicznego i radioaktywnego ...
 • Kamiński, Robert; Niedźwiecki, Michał (Przegląd Techniczny, 2019)
  W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie projekt CREDO. Omówiono metodę oraz znaczenie rejestracji i analizy promieniowania kosmicznego i radioaktywnego za pomocą ...
 • Fornal, Bogdan (2018)
  Z okazji 50. rocznicy śmierci Założyciela i Patrona Instytutu Fizyki Jądrowej, prof. Henryka Niewodniczańskiego, zorganizowano uroczyste seminarium, podczas którego wygłoszono referaty poświęcone tematyce naukowej uprawianej ...

Zobacz więcej