Repozytorium IFJ PAN

Charakterystyka ciekłych kryształów w formie objętościowej i w postaci cienkich warstw

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal