Repozytorium IFJ PAN

Wpływ wygrzewania napromienionych kryształów LiF na jasność śladów zarejestrowanych przy pomocy metody fluorescencyjnej detekcji śladów cząstek jądrowych (FNTD)

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe