Repozytorium IFJ: Recent submissions

 • Król, Krzysztof (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  Na drodze do energii termojądrowej, tokamaki stanowią obecnie najbardziej obiecującą metodę przeprowadzenia kontrolowanej reakcji termojądrowej. Aby uniknąć problemu retencji trytu, jaki ma miejsce w przypadku ścian tokamaka ...
 • Sas-Bieniarz, Anna; Marczewska, Barbara; Bilski, Paweł; Gieszczyk, Wojciech; Klosowski, Mariusz (Radiation Measurements, 2020)
  Lithium magnesium phosphate (LiMgPO4, called LMP) crystals doped with different concentration of Tb, B and Tm were tested in regard to their radioluminescence emitted during irradiation. LMP crystals were grown with a ...
 • Marczewska, Barbara; Sas-Bieniarz, Anna; Bilski, Paweł; Gieszczyk, Wojciech; Kłosowski, Mariusz; Sądel, Marcin (Radiation Measurements, 2019)
  LiMgPO4 (LMP) doped with a combination of Tb, B, Eu, Er, Gd or Tm activators in form of the crystals grown by micro-pulling down process (MPD) was examined as optically stimulated luminescence detectors using continues ...
 • Kubiak, Andrzej (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  Choroby nowotworowe stanowią drugą najczęstsza przyczynę zgonów na świecie. Stąd też od wielu lat prowadzi się szeroko zakrojone badania mające na celu stworzenie skutecznych terapii przeciwnowotworowych. Badania te, ...
 • Skowron, Konrad (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na trwałe materiały, które mogą zostać wykorzystane do produkcji protez, biometale cieszą się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem. Można zaobserwować dużą aktywność naukową w ...
 • Lattanzi, Ambra (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  Model Debye’a przedstawia elegancki opis zjawisk relaksacji i dyspersji w oparciu o mechanikę statystyczną. Jednak układy charakteryzujące się pojedynczym czasem relaksacji opisuje jako doskonałe ciecze i kryształy, dość ...
 • Mrozik, Anna; Bilski, Paweł (IEEE Sensors Journal, 2021)
  During an uncontrolled release of radiation, it is highly unlikely that members of the public will be equipped with personal radiation dose monitors. In preparation for such a situation various personal objects are being ...
 • Borodai, Nataliia (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2013)
  Przedmiotem niniejszej pracy jest eksperymentalne badanie obrazu optycznego wielkich pęków atmosferycznych generowanych przez cząstki promieniowania kosmicznego o bardzo wysokiej energii. Analiza ta jest oparta na wyznaczaniu ...
 • Baran, Jakub (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  Radioterapia protonowa jest jedną z metod radioterapii, w której stosuje się wiązki protonów przyspieszonych do energii od 60 MeV do 250 MeV. Radioterapia protonowa pozwala uzyskać bardzo dobry rozkład przestrzenny dawki, ...
 • Pastukh, Oleksandr (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  dzisiejszych czasach nanomateriały kompozytowe szybko wkraczają do świata nauki i ze względu na swoją wielofunkcyjność (połączenie unikalnych właściwości każdego z nano-wymiarowych komponentów) znajdują zastosowanie w wielu ...
 • Kasprzak, Karol (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  The European X-ray Free Electron Laser (E-XFEL) jest infrastrukturą naukową z jednym z najdłuższych akceleratorów liniowych na świecie. Infrastruktura ta rozpościera się na długości 1.7 km, pomiędzy ośrodkiem Deutsches ...
 • Grzanka, Leszek; Jeleń, Kinga; Jeleń, Łukasz; Ćwikła, Arkadiusz; Krawczyk, Michał; Fortuna, Joanna; Łaszczyk, Mateusz; Olko, Paweł (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021-08)
  Recent years brought several developments in treatment planning with variable radiobiological effectiveness for proton radiotherapy. Commercial clinical and research treatment planning systems are, in addition to their ...
 • Kowalski, Rafał (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  Rynki finansowe to przykład układu złożonego charakteryzującego się błyskawicznym przepływem informacji oraz ogromną liczbą wzajemnie oddziałujących ze sobą elementów. Analiza tego typu systemów wymaga zastosowania ...
 • Włoch, Bogusław (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  Niniejsza rozprawa doktorska poświęcona jest badaniom dynamiki systemów kilkunukleonowych, w zderzeniach deuteron-proton, przy energii wiązki deuteronowej 160~MeV. Zebrane dane doświadczalne pozwoliły na wyznaczenie ...
 • Ślazyk, Igor (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  Niniejsza praca opisuje szczegółowo testy jakości fotodetektorów i związanej z nimi elektroniki (tzw. komórek podstawowych) dla modernizacji detektorów promieniowania Czerenkowa RICH (ang. Ring-Imaging Cherenkov), wchodzącego ...
 • Maj, Adam; Fornal, Bogdan; Grębosz, Jerzy; Horzela, Andrzej; Kopeć, Renata; Kwiatek, Wojciech; Lesiak, Tadeusz; Olko, Paweł; Skrzypek, Maciej; Świerblewska, Iwona; Świerblewski, Jacek; Wilczyński, Henryk; Zieliński, Piotr (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021-05)
  The "Report on Research Activities 2017-2020" summarizes the most important highlights of the scientific activities at IFJ PAN in the last four years. These highlights encompass activities in both fundamental and application ...
 • Sushchov, Oleksandr (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2020)
  Cząsteczki o wysokich energiach oddziałują z materią, polami elektromagnetycznymi i promieniowaniem podczas propagacji we Wszechświecie. W efekcie inicjują˛ kaskady cząstek różnego typu i wielkości; w ...
 • Bahmani, Marzieh (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2019)
  W ramach poszukiwań rozszerzonych scenariuszy łamania symetrii elektrosłabej, niniejsza praca doktorska przedstawia rozwój narzędzi fenomenologicznych oraz technik analizy danych doświadczalnych użytych w poszukiwaniu ...
 • Camera, Franco; Maj, Adam (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  PARIS is a collaborative international project (http://paris.ifj.edu.pl) to construct and operate a novel gamma-ray calorimeter, which profits wholly or in part from employment of novel, advanced scintillator materials, ...
 • Jardin, Axel; Bielecki, Jakub; Król, Krzysztof; Peysson, Y.; Mazon, D.; Dworak, Dominik; Scholz, Marek (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2020)
  This document reports the activities performed during the year 2019-2020 in the framework of the HARMONIA 10 project entitled “Study of the mutual dependence between Lower Hybrid current drive and heavy impurity transport ...