Repozytorium IFJ PAN

Skorelowany czasowo zapis sygnału detekcji cząstek rejestrowanych w dwóch detektorach pracujących układzie TOF

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe