Repozytorium IFJ PAN

Publikacje w czasopismach naukowych - artykuły recenzowane

Publikacje w czasopismach naukowych - artykuły recenzowane

Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

  • Daniluk, Witold; Krupa, Beata; Kucharczyk, Marcin; Lesiak, Tadeusz; Moszczyński, Arkadiusz; Pawlik, Bogdan; Sopicki, Paweł; Wojtoń, Tomasz; Zawiejski, Leszek (The European Physical Journal C, 2017)
    The Compact Linear Collider (CLIC) is an option for a future e+e− collider operating at centre-of-mass energies up to 3 TeV, providing sensitivity to a wide range of new physics phenomena and precision physics ...