Repozytorium IFJ PAN

Dane uzyskane w wyniku realizacji projektu „Nowe bioaktywne powłoki kompozytowe na bazie nanostruktur krzemionkowych dla zastosowań biologicznych i środowiskowych”

Show simple item record

dc.contributor.author Laskowska, Magdalena
dc.coverage.temporal 01.02.2023 pl_PL.UTF-8
dc.date.accessioned 2024-03-04T11:28:25Z
dc.date.available 2024-03-04T11:28:25Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/419
dc.description.abstract Zbiór danych zgromadzonych w wyniku projektu badawczego pod tytułem "Nowe bioaktywne powłoki kompozytowe na bazie nanostruktur krzemionkowych dla zastosowań biologicznych i środowiskowych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA-17 zawiera dane z obrazowania za pomocą elektronowej mikroskopii transmisyjnej TEM oraz skaningowej SEM badanych materiałów, spektroskopii w podczerwieni, spektroskopii Ramana, izotermicznej sorpcji azotu oraz dyfraktogramy. W zbiorze danych zamieszczono również częściowe wyniki badań własności biobójczych (MIC i MBC). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The dataset collected as a result of the research project titled "Novel bioactive composite coatings based on silica nanostructures for biological and environmental applications" funded by the National Science Centre under the SONATA-17 competition, includes data from imaging by transmission electron microscopy TEM and scanning electron microscopy SEM of the materials studied, infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, isothermal sorption of nitrogen, and diffractograms. The dataset also includes partial results of biocidal property tests (MIC and MBC). pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship National Science Centre, Poland pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.subject uporządkowane mezoporowate materiały krzemionkowe pl_PL.UTF-8
dc.subject własności biobójcze pl_PL.UTF-8
dc.subject ordered mesoporous silica pl_PL.UTF-8
dc.subject biocidal activity pl_PL.UTF-8
dc.title Dane uzyskane w wyniku realizacji projektu „Nowe bioaktywne powłoki kompozytowe na bazie nanostruktur krzemionkowych dla zastosowań biologicznych i środowiskowych” pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Data obtained from the project “Novel bioactive composite coatings based on silica nanostructures for biological and environmental applications” pl_PL.UTF-8
dc.type Dataset pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi https://doi.org/10.48733/no6.24.001
dc.description.grantnumber 2021/43/D/ST8/00737 pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record