Repozytorium IFJ PAN

Dane uzyskane w wyniku realizacji projektu „Nowe bioaktywne powłoki kompozytowe na bazie nanostruktur krzemionkowych dla zastosowań biologicznych i środowiskowych”

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach