Repozytorium IFJ PAN

Dane uzyskane w wyniku realizacji projektu „Nowe bioaktywne powłoki kompozytowe na bazie nanostruktur krzemionkowych dla zastosowań biologicznych i środowiskowych”

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)