Repozytorium IFJ PAN

Testy odpowiedzi detektorów diamentowych na produkty reakcji rozszczepienia 235U

Show simple item record

dc.contributor.author ISKRA, Łukasz
dc.contributor.author JASTRZAB, Marcin
dc.contributor.author MARCATILI, Sara
dc.contributor.author HOSTACHY, Jean-Yves
dc.contributor.author SAGE, Christophe
dc.contributor.author CURTONI, Sebastien
dc.contributor.author COLLOT, Johan
dc.contributor.author DAUVERGNE, Denis
dc.contributor.author GALLIN MARTEL, Marie Laure
dc.contributor.author GALLIN MARTEL, Laurent
dc.contributor.author YAMOUNI, Mahfoud
dc.contributor.author RAMDHANE, Mourad
dc.contributor.author BOIANO, Ciro
dc.contributor.author BRAMBILLA, Sergio
dc.contributor.author KOESTER, Ulli
dc.contributor.author KIM, Yung hee
dc.date.accessioned 2023-07-14T10:28:26Z
dc.date.available 2023-07-14T10:28:26Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/404
dc.description Nieprzetworzone dane są w postaci binarnych plików .dat zawierających informacje o liczbie zarejestrowanych fragmentów rozszczepienia w określonym kanale ADC. Kanał ADC jest proporcjonalny do masy zarejestrowanego fragmentu rozszczepienia. Dane binarne można w prosty sposób transponować do plików typu ROOT. Kody sortujące nieprzetworzone dane do różnych formatów są dostępne po uprzednim kontakcie: lukasz.iskra@ifj.edu.pl Miejsce eksperymentu: Instytut Laue-Langevin (ILL), Grenoble, Francja; Reakcja: rozszczepienie Uranu-235 indukowane neutronami termicznymi; Wiązka: Neutrony termiczne produkowane w reaktorze badawczym; Tarcza: 235U; Detektory: 1. Detektor diamentowy wyprodukowany przez firmę „Element 6”. Detektor monokrystaliczny o wymiarach 2.4mm na przekątnej oraz grubości 0.05mm. 2. Detektor diamentowy wyprodukowany przez firmę „Element 6”. Detektor monokrystaliczny o wymiarach 2mm x 2mm x 0.3mm2 3. Detektor diamentowy wyprodukowany przez firmę „Element 6”. Detektor monokrystaliczny o wymiarach 4.5mm x 4.5mm x 0.517mm3 pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W ramach wspólnych prac IFJ PAN-Kraków, INFN-Milano, LPSC-Grenoble i ILL badano detektory diamentowe oraz ich elektronikę czołową. Scharakteryzowaliśmy spektroskopowe reakcje sygnału prototypów detektorów diamentów wystawionych na działanie fragmentów rozszczepienia (FF). Ich rozdzielczość energetyczną i defekt wysokości impulsu scharakteryzowano za pomocą fragmentów rozszczepienia o określonej energii i masie. Doszliśmy do wniosku, że detektory diamentowe są bardzo obiecujące, jako wyzwalacz rozszczepienia dla układu detektorów germanowych FIPPS. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract As part of the joint work of IFJ PAN-Kraków, INFN-Milano, LPSC-Grenoble and ILL, diamond detectors and their front electronics were tested. We characterized the spectroscopic signal responses of diamond detector prototypes exposed to fission fragments (FF). Their energy resolution and pulse height defect were characterized by fission fragments of specific energy and mass. We concluded that diamond detectors are very promising as a fission trigger for the FIPPS germanium detector system. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Narodowe Centrum Nauki, Polska pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ *
dc.subject fizyka jądrowa, reakcja rozszczepienia, detektor diamentowy pl_PL.UTF-8
dc.title Testy odpowiedzi detektorów diamentowych na produkty reakcji rozszczepienia 235U pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Test of the response of diamond detectors to fission fragments of 235U
dc.type Dataset pl_PL.UTF-8
dc.subject.en nuclear physics
dc.subject.en fission reaction
dc.subject.en diamond detectors
dc.identifier.doi https://doi.org/10.48733/no2.23.005
dc.description.grantnumber 2020/39/D/ST2/03510 pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe