Repozytorium IFJ PAN

Wyniki izotopowe (90Sr, 137Cs, 210Pb, 238Pu, 239/240Pu, 241Am) dla myszy lodowcowych, mchów z przedpola lodowca oraz krokonitu z Norwegii

Show simple item record

dc.contributor.author Katarzyna, Kołtonik
dc.date.accessioned 2023-05-18T04:34:52Z
dc.date.available 2023-05-18T04:34:52Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/394
dc.description Dane badawcze z projektu MINIATURA NCN 2021/05/X/ST10/01260 "Oznaczanie 135Cs, 137 Cs i 90Sr izotopów promieniotwórczych w próbkach środowiskowych i ich mobilność w ekosystemie lodowcowym" pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Zbiór danych zawiera wyniki izotopowe 90Sr, 137Cs, 210Pb, 238Pu, 239/240Pu, 241Am dla myszy lodowcowych, mchów z przedpola lodowca oraz krokonitu z lodowca zlokalizowanego na terenie Norwegii. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The data set contains isotopic results for 90Sr,137Cs, 210Pb, 238Pu, 239/240Pu, 241Am of glacial mice, mosses from the glacier foreground and cryoconite from a glacier located in Norway. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Narodowe Centrum Nauki pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights.uri https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject myszy lodowcowe pl_PL.UTF-8
dc.subject izotopy pl_PL.UTF-8
dc.subject Norwegia pl_PL.UTF-8
dc.subject glacier mice pl_PL.UTF-8
dc.subject isotopes pl_PL.UTF-8
dc.subject Norway pl_PL.UTF-8
dc.title Wyniki izotopowe (90Sr, 137Cs, 210Pb, 238Pu, 239/240Pu, 241Am) dla myszy lodowcowych, mchów z przedpola lodowca oraz krokonitu z Norwegii pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Isotopic results (90Sr, 137Cs, 210Pb, 238Pu, 239/240Pu, 241Am) of glacier mice, mosses from the glacier foreground and cryoconite from Norway pl_PL.UTF-8
dc.type Dataset pl_PL.UTF-8
dc.description.grantnumber 2021/05/X/ST10/01260 pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal