Repozytorium IFJ PAN

UNCERTAINTY OF RBE MODEL IN PROTON RADIOTHERAPY BASED ON α/β RATIO AND LINEAR ENERGY TRANSFER

Show simple item record

dc.contributor.author Jeleń, Kinga
dc.contributor.author Grzanka, Leszek
dc.contributor.author Olko, Paweł
dc.date.accessioned 2023-05-05T08:31:53Z
dc.date.available 2023-05-05T08:31:53Z
dc.date.issued 2019-12-05
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/392
dc.description.abstract Zbiór zawiera dane z eksperymentów in-vitro prowadzonych na 11 liniach komórkowych: V79-379A, V79-753B, DLD1, SQ20B, CI-1, C3H10T1/2, SCC25, HCT116, H184B5 F5-1M/10 and HF19. Dane te zaczerpnięto z krzywych przeżywalności dostępnych w artykułach źródłowych, a następnie dopasowano do nich model liniowo-kwadratowy, z którego uzyskano parametry α i β (04_Distributions, ryc. 1). Wszystkie operacje na danych eksperymentalnych, ich odczyt, przygotowanie (01_PreaparingData.ipynb) i analizę (02_Fitting_LQmodel.ipynb) wykonano w notatnikach Jupyter. Eksperymentalna baza danych została oczyszczona z wartości odstających na podstawie kilku warunków (03_Outliers.ipynb). Porównanie dawki biologicznej (05_SOBP.ipynb , ryc. 2) przeprowadzono na podstawie profilu dawki głębokiej i LET („data/sobp_10mln”) stosowanego w eksperymentach radiobiologicznych in vivo na myszach (folder „mc_simulation”). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The dataset includes data from in vitro experiments on 11 cell lines: V79-379A, V79-753B, DLD1, SQ20B, CI-1, C3H10T1/2, SCC25, HCT116, H184B5 F5-1M/10 and HF19 (folder „data”). These data were taken from the survival curves available in the source articles and then a linear-quadratic model was fitted to them , from which the α and β parameters were obtained (04_Distributions, Figure 1). All operations on the experimental data, their reading, preparation(01_PreaparingData.ipynb) and analysis (02_Fitting_LQmodel.ipynb) were performed in Jupyter Notebooks. The experimental database has been cleared of outliers based on several conditions(03_Outliers.ipynb). A comparison of biological dose (05_SOBP.ipynb , Figure 2) was set up on a depth-dose and LET profile („data/sobp_10mln”) as being used in radiobiological in vivo mouse experiments (folder „mc_simulation”). pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship European Commission: INSPIRE - INfraStructure in Proton International REsearch pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ *
dc.subject radiobiologia pl_PL.UTF-8
dc.subject radioterapia pl_PL.UTF-8
dc.subject proton pl_PL.UTF-8
dc.title UNCERTAINTY OF RBE MODEL IN PROTON RADIOTHERAPY BASED ON α/β RATIO AND LINEAR ENERGY TRANSFER pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Niepewność modelu RBE w radioterapii protonowej opartego o stosunek alfa/beta oraz liniowy transfer energii pl_PL.UTF-8
dc.type Dataset pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi https://doi.org/10.5281/zenodo.4725840
dc.description.grantnumber 730983 pl_PL.UTF-8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe