Repozytorium IFJ PAN

Pomiar rozpadów rozciągniętych stanów rezonansowych w jądrze 13C

Show simple item record

dc.contributor.author Cieplicka-Oryńczak, N.
dc.contributor.author Fornal, B.
dc.contributor.author Leoni, S.
dc.contributor.author Ciemała, M.
dc.contributor.author Ziliani, S.
dc.contributor.author Kmiecik, M.
dc.contributor.author Maj, A.
dc.contributor.author Łukasik, J.
dc.contributor.author Pawłowski, P.
dc.contributor.author Sowicki, B.
dc.contributor.author Wasilewska, B.
dc.contributor.author Ziębliński, M.
dc.contributor.author Bednarczyk, P.
dc.contributor.author Boiano, C
dc.contributor.author Bottoni, S.
dc.contributor.author Bracco, A.
dc.contributor.author Brambilla, S.
dc.contributor.author Ciepał, I.
dc.contributor.author Clisu, C.
dc.contributor.author Crespi, F.C.L.
dc.contributor.author Dhanmeher, K.
dc.contributor.author Florea, N.
dc.contributor.author Gamba, E.
dc.contributor.author Grębosz, J.
dc.contributor.author Harakeh, M.N.
dc.contributor.author Iskra, Ł.W.
dc.contributor.author Krzysiek, M.
dc.contributor.author Kulessa, P.
dc.contributor.author Marginean, R.
dc.contributor.author Matea, I.
dc.contributor.author Matejska-Minda, M.
dc.contributor.author Mazurek, K.
dc.contributor.author Parol, W.
dc.contributor.author Sferrazza, M.
dc.contributor.author Stan, L.
dc.contributor.author Włoch, B.
dc.date.accessioned 2023-03-07T12:00:03Z
dc.date.available 2023-03-07T12:00:03Z
dc.date.issued 2023-03-01
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/385
dc.description.abstract Zbiór danych koincydencyjnych w postaci macierzy Egamma-Ex (energia kwantów gamma, wyrażona w keV, vs. energia wzbudzenia jądra 13C, wyrażona w MeV) zgromadzonych podczas eksperymentu rozpraszania nieelastycznego wiązki protonów na tarczy 13C („Study of M4 stretched configuration decay in 13C”) przeprowadzonego w CCB IFJ PAN. Zapis danych zgodny z formatem ROOT. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The set of coincidence data in a form of the Egamma-Ex matrix (gamma energy, in keV, vs. excitation energy of the 13C nucleus, in MeV) collected during the experiment with inelastic scattering of proton beam on the 13C target („Study of M4 stretched configuration decay in 13C”) performed at CCB IFJ PAN. The data are saved in ROOT format. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Narodowe Centrum Nauki pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ *
dc.subject 13C pl_PL.UTF-8
dc.subject struktura jądra pl_PL.UTF-8
dc.subject rozciągnięte stany rezonansowe pl_PL.UTF-8
dc.subject Model Powłokowy Gamowa pl_PL.UTF-8
dc.subject nuclear structure pl_PL.UTF-8
dc.subject stretched resonance states pl_PL.UTF-8
dc.subject Gamow Shell Model pl_PL.UTF-8
dc.title Pomiar rozpadów rozciągniętych stanów rezonansowych w jądrze 13C pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The measurement of the stretched resonance states decay in the 13C nucleus pl_PL.UTF-8
dc.type Dataset pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi https://doi.org/10.48733/NO2.23.002
dc.description.grantnumber 2020/39/D/ST2/03443 pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe