Repozytorium IFJ PAN

Porowata ceramika jako nośnik biobójczych grup funkcyjnych

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe