Prezentacje

 

Recent Submissions

  • Fornal, Bogdan (2018)
    Z okazji 50. rocznicy śmierci Założyciela i Patrona Instytutu Fizyki Jądrowej, prof. Henryka Niewodniczańskiego, zorganizowano uroczyste seminarium, podczas którego wygłoszono referaty poświęcone tematyce naukowej uprawianej ...
  • Sulikowski, Jacek (2018)
    Z okazji 60. rocznicy uruchomienia cyklotronu U-120 w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, w dniu 22 listopada 2018 r. mgr Jacek Sulikowski wygłosił krótki okolicznościowy ...