Repozytorium IFJ PAN

Mikrostruktura powłok formowanych metodą sputteringu jonowego

Show simple item record

dc.contributor.author Rajchel, Bogusław
dc.contributor.author Kwiatkowska, Jadwiga
dc.contributor.author Biel-Gołaska, M.
dc.contributor.author Świątkowska, Żaneta
dc.contributor.author Mitura-Nowak, Marzena
dc.contributor.author Rajchel, W.
dc.contributor.author Strączek, Piotr
dc.contributor.author Rakowski, W.
dc.date.accessioned 2018-01-12T10:46:56Z
dc.date.available 2018-01-12T10:46:56Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/175
dc.description.abstract Wiązki jonów są wydajnym narzędziem do formowania złożonych powłok charakteryzujących się doskonałą adhezją do podłoża. W szczególności metody wykorzystujące wiązki jonów pozwalają uzyskać powłoki na bazie związków węgla, krzemu oraz azotu cechujące się atrakcyjnymi własnościami użytkowymi. W pracy zastosowano metodę Ion Beam Sputter Deposition (IBSD) do formowania powłok węglowych typu ta-C oraz powłok typu SiCX i SiXNY. Do określenia wiązań chemicznych a więc pośrednio mikrostruktury powłok zastosowano konfokalną mikrospektroskopię Ramanowską. Do określenia rozkładów głębokościowych poszczególnych pierwiastków w powłoce oraz w podłożu zastosowano metody spektroskopii jądrowej Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS) oraz Nuclear Reaction Analysis (NRA). Określono własności mechaniczne uformowanych układów. Uformowane powłoki charakteryzują się złożoną, zmieniającą się z głębokością mikrostrukturą powstałą w wyniku dynamicznych procesów zachodzących w silnie zjonizowanym ośrodku. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.relation.ispartofseries Raport IFJ PAN;1989/AP
dc.title Mikrostruktura powłok formowanych metodą sputteringu jonowego pl_PL.UTF-8
dc.type Report pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record