Repozytorium IFJ PAN

Badanie właściwości termoluminescencyjnych polikrystalicznej struktury diamentowej wytworzonej metodą CVD w IFJ PAN

Show simple item record

dc.contributor.author Nowak, Tomasz
dc.contributor.author Świątkowska, Żaneta
dc.contributor.author Rajchel, Bogusław
dc.date.accessioned 2018-01-12T08:38:07Z
dc.date.available 2018-01-12T08:38:07Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/147
dc.description.abstract W IFJ PAN wytworzono strukturę diamentu polikrystalicznego na 2” podkładzie krzemowym o grubości 2 mm w reaktorze CVD produkcji Seki Technotron. Średnia grubość utworzonej warstwy wynosi 118.9 μm. W celu zbadania właściwości termoluminescencyjnych naświetlono strukturę dawkami z zakresu 0.25 - 60 Gy, stosując aparat Theratron 780E ze źródłem Co-60. Sygnał TL mierzono planarnym czytnikiem detektorów termoluminescencyjnych. Próbka charakteryzuje się rozrzutem czułości na poziomie 280%. W widmie termoluminescencyjnym zaobserwowano 2 wyraźne piki w temperaturze 96ºC, 220ºC. W przedziałach dawek 0.25 – 2 Gy oraz 20 – 60 Gy stwierdzono liniową zależność od dawki, po anilacji próbki w temperaturze 400ºC czułość zmniejszyła się. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.relation.ispartofseries Raport IFJ PAN;2024/D
dc.title Badanie właściwości termoluminescencyjnych polikrystalicznej struktury diamentowej wytworzonej metodą CVD w IFJ PAN pl_PL.UTF-8
dc.type Report pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record