Repozytorium IFJ PAN

Badanie właściwości termoluminescencyjnych polikrystalicznej struktury diamentowej wytworzonej metodą CVD w IFJ PAN

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)