Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 3661
Analiza lotnych związków organicznych z powierzchni ludzkiej skóry 872
Rozwój i zastosowanie metod pomiarowych i obliczeniowych na potrzeby ochrony radiologicznej personelu w medycynie 762
Czwarte laboratorium Wiktora. Od zabawy do nauki 367
Dozymetria soczewek oczu w medycynie z wykorzystaniem dawkomierzy termoluminescencyjnych 358
Study of the Bose-Einstein correlations in proton-proton and proton-lead collisions at LHCb 357
Badanie wpływu promieniowania jonizującego na strukturę chromatyny z wykorzystaniem nanospektroskopii molekularnej 345
Optymalizacja badań scyntygraficznych perfuzji mięśnia sercowego wykonywanych za pomocą gammakamery opartej na detektorach półprzewodnikowych na bazie tellurku kadmowo-cynkowego (CZT) 338
Detektor wychwytu elektronów - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 334
The analysis of morphology of G2 ceramic funnels with the use of computer tomography 330