Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 3117
Analiza lotnych związków organicznych z powierzchni ludzkiej skóry 1025
Czwarte laboratorium Wiktora. Od zabawy do nauki 740
Rozwój i zastosowanie metod pomiarowych i obliczeniowych na potrzeby ochrony radiologicznej personelu w medycynie 604
Zastosowanie modelowania i symulacji komputerowych do rozwoju metod pomiarowych jądrowej geofizyki otworowej wykorzystujących profilowania neutronowe 407
Badanie wpływu promieniowania jonizującego na strukturę chromatyny z wykorzystaniem nanospektroskopii molekularnej 401
Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej 397
Dozymetria soczewek oczu w medycynie z wykorzystaniem dawkomierzy termoluminescencyjnych 389
Spektrometria jądrowa w badaniu biodęstopności radionuklidów z "gorących cząstek typu paliwowego" w środowisku leśnym 388
Detektor wychwytu elektronów - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 376