Statistics

Total Visits

Views
Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 1320
Optically stimulated luminescent response of the LiMgPO4 silicone foils to protons and its dependence on proton energy 362
Analiza lotnych związków organicznych z powierzchni ludzkiej skóry 342
Detection of proton tracks with LiF fluorescent nuclear track detectors 341
Pomiar rozpadów rozciągniętych stanów rezonansowych w jądrze 14N 313
Rozwój i zastosowanie metod pomiarowych i obliczeniowych na potrzeby ochrony radiologicznej personelu w medycynie 256
Dane uzyskane w wyniku realizacji projektu „Nowe bioaktywne powłoki kompozytowe na bazie nanostruktur krzemionkowych dla zastosowań biologicznych i środowiskowych” 248
Proceedings of the IFJ PAN Particle Physics Summer Student Alumni Conference 2023 246
Insight into phase situation and kinetics of cold- and melt crystallization processes of chiral smectogenic liquid crystals 234
Obrazy śladów cząstek z aplikacji CREDO Detector 178