Statistics

Total Visits

Views
Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 611
Analiza lotnych związków organicznych z powierzchni ludzkiej skóry 363
Searches for New Physics effects in b →sl-sl+ transitions 181
Commissioning, operations and monitoring of the large scale tracking system for the ATLAS experiment 180
Spektrometria jądrowa w badaniu biodęstopności radionuklidów z "gorących cząstek typu paliwowego" w środowisku leśnym 172
Czwarte laboratorium Wiktora. Od zabawy do nauki 159
Efekty systematyczne w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii – wielokrotne rozpraszanie światła 157
Badanie mezonów powabnych w rozpadach B w eksperymencie Belle 151
Pomiar funkcji struktury protonu w obszarze małych przekazów czteropędu Q2 na akceleratorze HERA 143
Wpływ kontrolowanej modyfikacji struktury i morfologii planarnych i liniowych nanostruktur metalicznych na ich własności magnetyczne na przykładzie wielowarstw Fe/Cr i nanodrutów Co 141