Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 211
Analiza lotnych związków organicznych z powierzchni ludzkiej skóry 177
Searches for New Physics effects in b →sl-sl+ transitions 141
Commissioning, operations and monitoring of the large scale tracking system for the ATLAS experiment 139
Efekty systematyczne w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii – wielokrotne rozpraszanie światła 103
Pomiar funkcji struktury protonu w obszarze małych przekazów czteropędu Q2 na akceleratorze HERA 97
Wpływ kontrolowanej modyfikacji struktury i morfologii planarnych i liniowych nanostruktur metalicznych na ich własności magnetyczne na przykładzie wielowarstw Fe/Cr i nanodrutów Co 94
O małym symulancie Monte Carlo 91
Badanie mezonów powabnych w rozpadach B w eksperymencie Belle 82
Performance Testing of Superconducting RF cavities at CERN in the post construction era of the LHC 82