Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 146
Analiza lotnych związków organicznych z powierzchni ludzkiej skóry 143
Commissioning, operations and monitoring of the large scale tracking system for the ATLAS experiment 135
Searches for New Physics effects in b →sl-sl+ transitions 134
Efekty systematyczne w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii – wielokrotne rozpraszanie światła 90
Wpływ kontrolowanej modyfikacji struktury i morfologii planarnych i liniowych nanostruktur metalicznych na ich własności magnetyczne na przykładzie wielowarstw Fe/Cr i nanodrutów Co 88
Pomiar funkcji struktury protonu w obszarze małych przekazów czteropędu Q2 na akceleratorze HERA 81
Performance Testing of Superconducting RF cavities at CERN in the post construction era of the LHC 75
O małym symulancie Monte Carlo 72
String assembly and lessons learned 70