Statistics

Total Visits

Views
Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 1371
Analiza lotnych związków organicznych z powierzchni ludzkiej skóry 688
Rozwój i zastosowanie metod pomiarowych i obliczeniowych na potrzeby ochrony radiologicznej personelu w medycynie 300
Spektrometria jądrowa w badaniu biodęstopności radionuklidów z "gorących cząstek typu paliwowego" w środowisku leśnym 280
Czwarte laboratorium Wiktora. Od zabawy do nauki 269
Dozymetria soczewek oczu w medycynie z wykorzystaniem dawkomierzy termoluminescencyjnych 248
Zastosowanie modelowania i symulacji komputerowych do rozwoju metod pomiarowych jądrowej geofizyki otworowej wykorzystujących profilowania neutronowe 244
Otrzymywanie izotopów promieniotwórczych w cyklotronie AIC-144 w latach 2000-2003 243
Commissioning, operations and monitoring of the large scale tracking system for the ATLAS experiment 236
Searches for New Physics effects in b →sl-sl+ transitions 234