Statistics

Total Visits

Views
Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 1302
Analiza lotnych związków organicznych z powierzchni ludzkiej skóry 400
Rozwój i zastosowanie metod pomiarowych i obliczeniowych na potrzeby ochrony radiologicznej personelu w medycynie 315
Badanie wpływu promieniowania jonizującego na strukturę chromatyny z wykorzystaniem nanospektroskopii molekularnej 190
Investigation of plasma compression in the PF-24 device with the use of different Z working gases 189
Zastosowanie modelowania i symulacji komputerowych do rozwoju metod pomiarowych jądrowej geofizyki otworowej wykorzystujących profilowania neutronowe 166
Obrazowanie układów złożonych techniką rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej z uwzględnieniem kontrastu zmiany fazy 164
Dozymetria soczewek oczu w medycynie z wykorzystaniem dawkomierzy termoluminescencyjnych 156
White Book on the Future of Low-Energy Nuclear Physics in Poland and the Development of the National Research Infrastructure 151
Otrzymywanie izotopów promieniotwórczych w cyklotronie AIC-144 w latach 2000-2003 151