Statistics

Total Visits

Views
Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 754
Analiza lotnych związków organicznych z powierzchni ludzkiej skóry 405
Spektrometria jądrowa w badaniu biodęstopności radionuklidów z "gorących cząstek typu paliwowego" w środowisku leśnym 200
Commissioning, operations and monitoring of the large scale tracking system for the ATLAS experiment 192
Searches for New Physics effects in b →sl-sl+ transitions 190
Czwarte laboratorium Wiktora. Od zabawy do nauki 185
Efekty systematyczne w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii – wielokrotne rozpraszanie światła 179
Badanie mezonów powabnych w rozpadach B w eksperymencie Belle 166
Detektor wychwytu elektronów - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 161
Wpływ kontrolowanej modyfikacji struktury i morfologii planarnych i liniowych nanostruktur metalicznych na ich własności magnetyczne na przykładzie wielowarstw Fe/Cr i nanodrutów Co 160