Statistics

Total Visits

Views
Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 960
Analiza lotnych związków organicznych z powierzchni ludzkiej skóry 484
Spektrometria jądrowa w badaniu biodęstopności radionuklidów z "gorących cząstek typu paliwowego" w środowisku leśnym 233
Czwarte laboratorium Wiktora. Od zabawy do nauki 227
Searches for New Physics effects in b →sl-sl+ transitions 222
Commissioning, operations and monitoring of the large scale tracking system for the ATLAS experiment 222
Efekty systematyczne w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii – wielokrotne rozpraszanie światła 210
Zastosowanie modelowania i symulacji komputerowych do rozwoju metod pomiarowych jądrowej geofizyki otworowej wykorzystujących profilowania neutronowe 196
Badanie mezonów powabnych w rozpadach B w eksperymencie Belle 196
Dozymetria soczewek oczu w medycynie z wykorzystaniem dawkomierzy termoluminescencyjnych 194