Statistics

Total Visits

Views
Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 6983
Analiza lotnych związków organicznych z powierzchni ludzkiej skóry 2017
Rozwój i zastosowanie metod pomiarowych i obliczeniowych na potrzeby ochrony radiologicznej personelu w medycynie 1387
Czwarte laboratorium Wiktora. Od zabawy do nauki 1181
Report on Research Activities 2017-2020 1092
Badanie wpływu promieniowania jonizującego na strukturę chromatyny z wykorzystaniem nanospektroskopii molekularnej 780
Spektrometria jądrowa w badaniu biodęstopności radionuklidów z "gorących cząstek typu paliwowego" w środowisku leśnym 769
Dozymetria soczewek oczu w medycynie z wykorzystaniem dawkomierzy termoluminescencyjnych 755
Optymalizacja badań scyntygraficznych perfuzji mięśnia sercowego wykonywanych za pomocą gammakamery opartej na detektorach półprzewodnikowych na bazie tellurku kadmowo-cynkowego (CZT) 737
Detektor wychwytu elektronów - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 728