Statistics

Total Visits

Views
Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 2620
Analiza lotnych związków organicznych z powierzchni ludzkiej skóry 914
Czwarte laboratorium Wiktora. Od zabawy do nauki 711
Rozwój i zastosowanie metod pomiarowych i obliczeniowych na potrzeby ochrony radiologicznej personelu w medycynie 529
Zastosowanie modelowania i symulacji komputerowych do rozwoju metod pomiarowych jądrowej geofizyki otworowej wykorzystujących profilowania neutronowe 374
Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej 364
Dozymetria soczewek oczu w medycynie z wykorzystaniem dawkomierzy termoluminescencyjnych 364
Badanie wpływu promieniowania jonizującego na strukturę chromatyny z wykorzystaniem nanospektroskopii molekularnej 360
Spektrometria jądrowa w badaniu biodęstopności radionuklidów z "gorących cząstek typu paliwowego" w środowisku leśnym 358
Detektor wychwytu elektronów - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań 349