Repozytorium IFJ PAN

Analiza lotnych związków organicznych z powierzchni ludzkiej skóry

Show simple item record

dc.contributor.author Skowron, Monika
dc.contributor.author Grabowska-Polanowska, Beata
dc.contributor.author Faber, Jacek
dc.contributor.author Śliwka, Ireneusz
dc.date.accessioned 2018-01-11T10:23:04Z
dc.date.available 2018-01-11T10:23:04Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/96
dc.description.abstract Zapach ludzkiego ciała jest najbardziej znanym i rozpoznawanym sygnałem świadczącym o ogólnym stanie higieny, jak również o prawidłowości procesów metabolicznych zachodzących w organizmie. Za charakterystyczny i specyficzny dla każdego człowieka zapach, odpowiedzialne są lotne związki organiczne. Źródłem pochodzenia lotnych związków organicznych, jest wydzielina gruczołów ekrynowych, apokrynowych i łojowych. Metabolizm związków wydzielanych przez w/w gruczoły, poprzez florę bakteryjną obecną na skórze oraz zachodzące reakcje utleniania, skutkują powstawaniem charakterystycznego dla każdego człowieka zapachu. Gruczoły potowe i łojowe są rozmieszczone nierównomiernie na powierzchni skóry, dlatego różne obszary ludzkiego ciała, wykazują odmienny „profil zapachowy”. Badania chromatograficzne wykazały, że na zapach człowieka składają się głównie niskocząsteczkowe kwasy tłuszczowe, aldehydy, ketony oraz związki zawierające azot i siarkę. Szczególną uwagę naukowców zwraca 2-nonenal, aldehyd, identyfikowany u osób powyżej 40 roku życia i uważany za potencjalny biomarker związany z wiekiem. Doniesienia literaturowe potwierdzają, że chromatografia gazowa wraz z nowoczesnymi technikami zatężania, może posłużyć do opracowania profilu zapachowego człowieka. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.relation.ispartofseries Raport IFJ PAN;2070/Ch
dc.title Analiza lotnych związków organicznych z powierzchni ludzkiej skóry pl_PL.UTF-8
dc.type Report pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record