Repozytorium IFJ PAN

Symulacja Monte-Carlo odpowiedzi otworowej sondy geofizycznej neutron-neutron w ceramicznym ośrodku modelowym stanowiska kalibracyjnego w Zielonej Górze

Show simple item record

dc.contributor.author Wiącek, Urszula
dc.date.accessioned 2018-01-11T08:48:28Z
dc.date.available 2018-01-11T08:48:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/91
dc.description Praca wykonana została w ramach realizacji umowy pt. ”Opracowanie modeli cyfrowych trzech typów sond otworowej geofizyki jądrowej (gamma-gamma, neutron – neutron epitermiczne i termiczne, neutron – neutron termiczne) w formie zestawów danych wejściowych dla oprogramowania MCNP i wykonanie obliczeń testowych przy użyciu tych modeli dla zadanego ośrodka skalnego” w ramach współpracy z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Umowa nr ZDN/035/140/2015. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The new idea of the construction of the neutron spectrometric logging tool (type N2TE) is presented. The N2TE tool responses in the borehole conditions has been simulated using MCNP – the well-known Monte Carlo code. The infinite environment, in the numerical calculations, consists of some flat rock layers of the well-known chemical composition. Report includes basic technical parameters of the logging tool’s construction and results of the simulations. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.relation.ispartofseries Raport IFJ PAN;2086 /AP
dc.title Symulacja Monte-Carlo odpowiedzi otworowej sondy geofizycznej neutron-neutron w ceramicznym ośrodku modelowym stanowiska kalibracyjnego w Zielonej Górze pl_PL.UTF-8
dc.type Report pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record