Repozytorium IFJ PAN

Ocena czystości radioizotopowej 226Th powstającego z rozpadu 230U dla celów terapii TAT

Show simple item record

dc.contributor.author Misiak, Ryszard
dc.contributor.author Bartyzel, Mirosław
dc.contributor.author Wąs, Bogdan
dc.contributor.author Mietelski, Jerzy Wojciech
dc.contributor.author Sulikowski, Jacek
dc.contributor.author Pyzioł, Wojciech
dc.date.accessioned 2018-01-11T08:01:25Z
dc.date.available 2018-01-11T08:01:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/87
dc.description.abstract Generator izotopowy 230U/226Th jest nowym obiecującym systemem do zastosowania w celowanej wewnętrznej alfa terapii (TAT) nowotworów. 230U powstaje z rozpadu β-230Pa. 230Pa otrzymywano w cyklotronie AIC-144 poprzez aktywację protonami o energii 30 MeV tarczy 232Th o naturalnym składzie izotopowym według reakcji 232Th(p, 3n)230Pa. Przeprowadzono badania nad oceną czystości radioizotopowej 226Th,potencjalnego radioizotopu terapeutycznego, otrzymanego metodą chromatografii jonowymiennej z wykorzystaniem żywic Dowex 50X8 i Dowex 1X8.W widmach promieniowania α zmierzonych źródeł radioizotopu 226Th po jego całkowitym rozpadzie promieniotwórczym nie stwierdzono obecności długożyciowych radioizotopów 230Th i 232Th. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.relation.ispartofseries Raport IFJ PAN;2082 / I
dc.title Ocena czystości radioizotopowej 226Th powstającego z rozpadu 230U dla celów terapii TAT pl_PL.UTF-8
dc.type Report pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record