Repozytorium IFJ PAN

Ocena czystości radioizotopowej 226Th powstającego z rozpadu 230U dla celów terapii TAT

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)