Repozytorium IFJ PAN

Dozymetria soczewek oczu w medycynie z wykorzystaniem dawkomierzy termoluminescencyjnych

Show simple item record

dc.contributor.advisor Budzanowski, Maciej
dc.contributor.advisor Kopeć, Renata
dc.contributor.author Szumska, Agnieszka
dc.date.accessioned 2017-12-13T08:42:40Z
dc.date.available 2017-12-13T08:42:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/62
dc.description.abstract Głównym celem tej pracy było wprowadzenie oraz przetestowanie nowej metody oraz dawkomierzy do pomiarów dawek na soczewki oczu, jak i ocena narażenia pracowników w radiologii interwencyjnej poprzez: - Przetestowanie w warunkach klinicznych nowych dawkomierzy EYE-DTM, przeznaczonych do pomiarów dawek na soczewki oczu; - Ocena dawek na całe ciało, dłonie oraz soczewki oczu podczas różnego rodzaju zabiegów z zakresu radiologii i kardiologii interwencyjnej z wykorzystaniem dozymetrii termoluminescencyjnej; - Zbadanie rozkładu dawek na soczewki oczu w zależności od umiejscowienia dawkomierza EYE-DTM na głowie pracownika; - Zbadanie czy istnieją wzajemne korelacje pomiędzy dawkami na całe ciało i dłonie, a dawkami na soczewki oczu dla personelu, z mierzonymi podczas zabiegów radiologii interwencyjnej; - Zbadanie zależności pomiędzy dawkami dla personelu a dawkami, jakie otrzymuje pacjent (KIRP, PKA) podczas zabiegów radiologii interwencyjnej; - Statystyczna ocena narażenia od promieniowania X personelu w zakładach radiologii i interwencyjnej w Polsce, na podstawie bazy danych dawek z lat 2010-2013 uzyskanych przez Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej (LADIS)w IFJ PAN; - Zbadanie wpływu promieniowania słonecznego oraz UV o różnych długościach fali na odczyt dawki w dawkomierzu EYE-DTM; - Zbadanie możliwości stosowania dawkomierza ocznego EYE-DTM w polach promieniowania beta. Pomiary wykonane w ramach tej pracy były przeprowadzone w warunkach klinicznych oraz uwzględniały narażenie całego personelu wykonującego zabiegi.
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.title Dozymetria soczewek oczu w medycynie z wykorzystaniem dawkomierzy termoluminescencyjnych pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8
dcterms.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences
dc.contributor.reviewer Staniszewska, Anna Maria
dc.contributor.reviewer Kozłowska, Beata
dc.description.physical 131 pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record