Repozytorium IFJ PAN

Badanie wysokospinowych stanów z seniority ν > 2,3 w neutrononadmiarowych izotopach Sn produkowanych w reakcjach fuzja‒rozszczepienie

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)