Repozytorium IFJ PAN

Wpływ krzywizny, struktury podłoża i warstwy wierzchniej na propagację fal i rezonansów na powierzchniach oraz złączach materiałów sprężystych

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zieliński, Piotr
dc.contributor.advisor Gałązka, Mirosław
dc.contributor.author Sobieszczyk, Paweł
dc.date.accessioned 2017-12-10T20:13:59Z
dc.date.available 2017-12-10T20:13:59Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/47
dc.description.abstract W niniejszej pracy przedstawiony został teoretyczny opis dynamiki powierzchni oraz wpływ krzywizny, w konkretnym przypadku wydrążenia cylindrycznego, na dynamikę powierzchni i złącza dwóch izotropowych ośrodków sprężystych. Przeanalizowany został szeroki zakres parametrów materiałowych, w którym możliwe jest występowanie fal i rezonansów powierzchniowych oraz innych zjawisk związanych z istnieniem powierzchni, m.in. takich jak konwersja modów w odbiciu i przejściu tj. pojawienie się fal odbitych lub przechodzących o innych polaryzacjach niż fala padająca oraz brak konwersji modów przy odbiciu od granicy ośrodka. Opisany jest również wpływ pokrycia takich powierzchni cienką warstwą wierzchnią, z uwzględnieniem szerokiego spektrum parametrów sprężystych materiałów włącznie z zyskującymi od lat 80-tych XX w. coraz większe zainteresowanie i zastosowanie praktyczne auksetykami, tj. materiałami o ujemnym współczynniku Poissona. Materiały te zwiększają swe rozmiary poprzeczne przy rozciąganiu. W porównaniu do konwencjonalnych materiałów auksetyki mogą odgrywać istotną rolę przy projektowaniu nowego typu urządzeń. Wymienia się je także wśród materiałów mogące posłużyć za protezy tętnicze. Ciekawe, że w istnienie materiałów auksetycznych wątpiono aż do roku 1986 [19], mimo, że fakt stabilności izotropowych ośrodków sprężystych w zakresie ilorazu Poissona −1 < ν < 0 był znany od już w XIX w. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN pl_PL.UTF-8
dc.title Wpływ krzywizny, struktury podłoża i warstwy wierzchniej na propagację fal i rezonansów na powierzchniach oraz złączach materiałów sprężystych pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8
dc.contributor.reviewer Puszkarski, Henryk
dc.contributor.reviewer Sikora, Wiesław
dc.description.physical 119 pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record