Repozytorium IFJ PAN

Wpływ ciśnienia na polimorfizm i dynamikę w 4-butylobenzoesanie 4-cyjano-3-fluorofenylu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Massalska-Arodź, Maria
dc.contributor.author Rozwadowski, Tomasz
dc.date.accessioned 2017-12-08T13:54:11Z
dc.date.available 2017-12-08T13:54:11Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/46
dc.description.abstract Znane od ponad wieku substancje ciekłokrystaliczne są wciąż fascynującym materiałem dla badaczy. W ostatnich dekadach obserwowany jest nieustanny wzrost liczby publikacji traktujących o związkach tej klasy. Ciekawe własności tych materiałów predestynują je do badań nad polimorfizmem fazowym, a także złożoną dynamiką molekuł. Dostępne współcześnie metody eksperymentalne fizyki fazy skondensowanej umożliwiają stworzenie różnorakich warunków ciśnieniowych pozwalających testować ich wpływ na przejścia fazowe, a także na ruchy cząsteczek substancji. Dodanie dodatkowej zmiennej termodynamicznej, jaką jest oprócz temperatury ciśnienie, pozwalają stworzyć pełniejszy obraz zarówno diagramu fazowego, jak i pokazać wpływ ciśnienia nie tylko na procesy związane z relaksacjami strukturalnymi, ale również relaksacjami drugorzędowymi, niezmiernie ważnymi z punktu widzenia badań przejścia szklistego. Zmiany ciśnienia w materiale pozwalają często odpowiedzieć na pytanie o pochodzenie tego typu procesów.
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.title Wpływ ciśnienia na polimorfizm i dynamikę w 4-butylobenzoesanie 4-cyjano-3-fluorofenylu pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative High pressure influence on dynamics and polymorphism of 4 - cyano - 3 - fluorophenyl 4 - butylbenzoate pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8
dcterms.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences
dc.contributor.reviewer Urban, Stanisław
dc.contributor.reviewer Zając, Wojciech
dc.description.physical 200 pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record