Repozytorium IFJ PAN

Wpływ ciśnienia na polimorfizm i dynamikę w 4-butylobenzoesanie 4-cyjano-3-fluorofenylu

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)