Repozytorium IFJ PAN

Poszukiwanie łamania liczby barionowej i leptonowej w rozpadach ciężkich barionów oraz badanie tła dla poszukiwań długożyciowych cząstek egzotycznych

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)