Repozytorium IFJ PAN

Pomiar rozpadów rozciągniętych stanów rezonansowych w jądrze 14N

Show simple item record

dc.contributor.author Cieplicka-Oryńczak, N.
dc.contributor.author Fornal, B.
dc.contributor.author Leoni, S.
dc.contributor.author Ciemała, M.
dc.contributor.author Ziliani, S.
dc.contributor.author Kmiecik, M.
dc.contributor.author Maj, A.
dc.contributor.author Łukasik, J.
dc.contributor.author Pawłowski, P.
dc.contributor.author Sowicki, B.
dc.contributor.author Wasilewska, B.
dc.contributor.author Ziębliński, M.
dc.contributor.author Bednarczyk, P.
dc.contributor.author Boiano, C.
dc.contributor.author Bottoni, S.
dc.contributor.author Bracco, A.
dc.contributor.author Brambilla, S.
dc.contributor.author Ciepał, I.
dc.contributor.author Clisu, C.
dc.contributor.author Crespi, F.C.L.
dc.contributor.author Dhanmeher, K.
dc.contributor.author Florea, N.
dc.contributor.author Gamba, E.
dc.contributor.author Grębosz, J.
dc.contributor.author Harakeh, M.N.
dc.contributor.author Iskra, Ł.
dc.contributor.author Krzysiek, M.
dc.contributor.author Kulessa, P.
dc.contributor.author Marginean, R.
dc.contributor.author Matea, I.
dc.contributor.author Matejska-Minda, M.
dc.contributor.author Mazurek, K.
dc.contributor.author Parol, W.
dc.contributor.author Sferrazza, M.
dc.contributor.author Stan, L.
dc.contributor.author Włoch, B.
dc.coverage.temporal 29.02.2024 pl_PL.UTF-8
dc.date.accessioned 2024-03-12T09:20:12Z
dc.date.available 2024-03-12T09:20:12Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/422
dc.description Dane zebrane w wyniku realizacji projektu SONATA NCN pt. "Fizyka otwartych układów kwantowych jądra atomowego badana w rozpadach rezonansów przyprogowych oraz "rozciągniętych" w lekkich jądrach" pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Zbiór danych koincydencyjnych w postaci macierzy Egamma-Ex (energia kwantów gamma, wyrażona w keV, vs. energia wzbudzenia jądra 14N, wyrażona w MeV) zgromadzonych podczas eksperymentu rozpraszania nieelastycznego wiązki protonów na tarczy 14N („Study of M4 stretched configurations decay in 14N”) przeprowadzonego w CCB IFJ PAN. Zapis danych zgodny z formatem ROOT. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The set of coincidence data in a form of the Egamma-Ex matrix (gamma energy, in keV, vs. excitation energy of the 13C nucleus, in MeV) collected during the experiment with inelastic scattering of proton beam on the 14N target („Study of M4 stretched configuration decay in 14N”) performed at CCB IFJ PAN. The data are saved in ROOT format. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Narodowe Centrum Nauki, Polska pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pl pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ *
dc.subject 14N pl_PL.UTF-8
dc.subject struktura jądra atomowego pl_PL.UTF-8
dc.subject rozciągnięte stany rezonansowe pl_PL.UTF-8
dc.subject nuclear structure pl_PL.UTF-8
dc.subject stretched resonance states pl_PL.UTF-8
dc.title Pomiar rozpadów rozciągniętych stanów rezonansowych w jądrze 14N pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The measurement of the stretched resonance states decay in the 14N nucleus pl_PL.UTF-8
dc.type Dataset pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi https://doi.org/10.48733/no2.24.003
dc.description.grantnumber 2020/39/D/ST2/03443 pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe