Repozytorium IFJ PAN

Dane uzyskane w wyniku realizacji projektu "Profilowanie rozkładu energetycznego wiązki rentgenowskiej w celu wzmocnienia kontrastu obrazowania w mikrotomografii komputerowej"

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe