Repozytorium IFJ PAN

Obrazy śladów cząstek z aplikacji CREDO Detector

Show simple item record

dc.contributor.author CREDO Collaboration
dc.date.accessioned 2023-09-27T05:30:22Z
dc.date.available 2023-09-27T05:30:22Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/409
dc.description Informacja jak pozyskać dostęp do danych: https://api.credo.science/web/faq/
dc.description.abstract Dane badawcze pochodzą z projektu naukowego zainicjowanego w 2016 r. w IFJ PAN „Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory” - CREDO, który dotyczy globalnej detekcji cząstek promieniowania kosmicznego wykorzystując metodę „citizen science”, która była warunkiem koniecznym do realizacji celów naukowych projektu CREDO. Projekt CREDO zaproponował globalne rejestrowanie cząstek kosmicznych za pomocą powszechnie dostępnych smartfonów i w tym celu opracował nowatorską i bezpłatną aplikację dla zainteresowanych. Aplikacja „CREDO Detector” została stworzona we współpracy z Politechniką Krakowską i ACK-Cyfronet AGH. Pojedyncze dane wysyłane przez aplikacje CREDO Detector dotyczą głównie wycinka zdjęcia wykrytej cząstki (kod obrazka w base 64, X i Y najjaśniejszego piksela, rozmiary matrycy), czasu wykrycia (w postaci timestamp 13 znaków), lokalizacji GPS (szerokość, długość i wysokość geograficzna), informacje o koncie (id użytkownika, id zespołu, id urządzenia), dodatkowo wysyłane są też pingi (informacja, że urządzenie pracuje cały czas, wysyłane co 10 min) zawierają one: czas wysłania (timestamp - 13 znaków) czas otrzymania pingu przez bazę, oraz informacje o urządzeniu (device_id i user_id) pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The research data comes from the scientific project initiated in 2016 at the IFJ PAN "Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory" - CREDO, which deals with the global detection of cosmic ray particles using the "citizen science" method, which was a prerequisite for achieving the scientific goals of the CREDO project. The CREDO project proposed to globally record cosmic particles using widely available smartphones, and for this purpose developed a novel and free application for interested parties. The "CREDO Detector" application was developed in cooperation with the Cracow University of Technology and ACK-Cyfronet AGH. The individual data sent by CREDO Detector applications are mainly about the slice of the image of the detected particle (image code in base 64, X and Y of the brightest pixel, matrix size), time of detection (in the form of timestamp 13 characters), GPS location (latitude, longitude and altitude), account information (user id, team id, device id), in addition, pings are also sent (information that the device is working all the time, sent every 10 minutes) they include: time of sending (timestamp - 13 characters) time of receiving the ping by the base, and information about the device (device_id and user_id)
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ *
dc.subject CREDO
dc.subject Skrajnie Rozproszone Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego
dc.subject detektor promieniowania kosmicznego
dc.subject ślady cząstek
dc.subject Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory
dc.subject cosmic ray detector
dc.subject hit tracks
dc.title Obrazy śladów cząstek z aplikacji CREDO Detector pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Images of particle track candidates from the CREDO Detector application
dc.type Dataset pl_PL.UTF-8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe