Repozytorium IFJ PAN

HT29 sferoids in agarose gel

Show simple item record

dc.contributor.author Kajangi, Gnanachandran
dc.contributor.author Khaldoun, Gharzeddine
dc.date.accessioned 2023-03-02T05:10:18Z
dc.date.available 2023-03-02T05:10:18Z
dc.date.issued 2023-03-01
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/384
dc.description Optyczny obraz sferoid raka okręznicy (komórki HT29) zanurzonych z żelu agarozowym okresie 24 do 72h). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract 2% żel agarozowy przygotowano z 4% roztworu agarozy rozpuszczonej w wodzie. Sferoidy z komórek raka okrężnicy (HT29) przygotowano przy użyciu 96-dołkowych płytek z dnem w kształcie litery U i po 3 dniach wzrostu zebrano je, przemyto w PBS i dodano do mieszaniny żelowej. Pożywkę hodowlaną dodano na wierzch żeli zawierających sferoidy i pozostawiono je w temperaturze 37°C przez noc lub na kilka dni w celu sprawdzenia interakcji między sferoidami a agarozą. Rozmiar sferoid sprawdzono za pomocą mikroskopii optycznej i co ciekawe, sferoidy rosły w żelu agarozowym i modyfikowały otaczający obszar. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract 2% agarose gel was prepared from a stock of 4% agarose solution dissolved in water. Spheroids from colon cancer cells (HT29) were prepared using U-bottom 96-well plates, and after 3 days of growth, these were collected, washed in PBS, and added to the gel mixture. A culture medium was added on top of the gels containing spheroids, and they were left at 37°C overnight or for several days to verify any interaction between spheroids and agarose. The size of the spheroids was checked by using optical microscopy, and interestingly the spheroids kept growing in the agarose gel, and they modified the surrounding area. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship National Science Center (NCN) pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject sferoidy z komórek raka okrężnicy pl_PL.UTF-8
dc.subject agarose gel pl_PL.UTF-8
dc.subject żel agarozowy pl_PL.UTF-8
dc.subject spheroid size pl_PL.UTF-8
dc.subject rozmiar sferoid pl_PL.UTF-8
dc.subject colon cancer spheroids pl_PL.UTF-8
dc.title HT29 sferoids in agarose gel pl_PL.UTF-8
dc.type Other pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi https://doi.org/10.48733/no5.23.001
dc.description.grantnumber UMO-2021/41/B/ST5/03032 pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe