Repozytorium IFJ PAN

Skorelowany czasowo zapis sygnału detekcji cząstek rejestrowanych w dwóch detektorach pracujących układzie TOF

Show simple item record

dc.contributor.author Parol, Wiktor
dc.date.accessioned 2022-11-22T08:40:26Z
dc.date.available 2022-11-22T08:40:26Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/378
dc.description.abstract Zbiory danych zgromadzonych podczas pomiarów testowych układu detektorów czasu przelotu, odczytywane i zapisywane w 2 (lub w niektórych przypadkach 4) kanałach, na które podawany był sygnał zbiorczy pochodzący z 4 krzemowych fotopowielaczy dla każdego z detektorów. Kodowanie zapisu zgodne ze standardem oscyloscopu LeCroy Wavesurfer w kodowaniu plików typu *.trc, zawierających w sobie przebiegi zapisanych syngałów. Dane udostępnione ze względu na wymóg projektu Miniatura-4. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Narodowe Centrum Nauki pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ *
dc.subject pomiar energii pl_PL.UTF-8
dc.subject czas przelotu pl_PL.UTF-8
dc.title Skorelowany czasowo zapis sygnału detekcji cząstek rejestrowanych w dwóch detektorach pracujących układzie TOF pl_PL.UTF-8
dc.type Dataset pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi https://doi.org/10.48733/no2.22.003
dc.description.grantnumber 2020/04/X/ST2/01876 pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe