Repozytorium IFJ PAN

Obrazowanie stanu czynnościowego układu sercowo-naczyniowego in vivo z wykorzystaniem metod obrazowania rezonansem magnetycznym

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomanek, Bogusław
dc.contributor.author Byk, Katarzyna
dc.date.accessioned 2017-12-07T08:31:25Z
dc.date.available 2017-12-07T08:31:25Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/36
dc.description.abstract Celem pracy było zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu obrazowania magnetyczno-rezonansowego (MRI, ang. Magnetic Resonance Imaging) pozwalającego na scharakteryzowanie wpływu stanu zapalnego na pracę układu krążenia na przykładzie ostrego zapalenia wątroby (ALF, ang.Acute Liver Failure). Zakres pracy obejmuje implementację zwierzęcego modelu ostrego zapalenia wątroby, dobór metod pomiarowych obrazowania magnetyczno–rezonansowego (MR), optymalizację parametrów sekwencji obrazujących oraz dobór technik analizy obrazu. W badaniach użyto następujących technik obrazowania MR: magnetycznego znakowania spinów krwi tętniczej (ASL, ang. Arterial Spin Labeling), obrazowania dynamicznego z zastosowaniem kontrastu (DCE-MRI, ang. Dynamic Contrast-Enhanced MRI), obrazowanie metodą kontrastu fazy (PC-MRI, ang. Phase Contrast MRI) oraz obrazowania anatomicznego do zbadania zmian struktury tkanki. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Praca przygotowana w ramach projektu „JCET2 -Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny -Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1.2) pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol en_US
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences en_US
dc.subject Magnetic Resonance Imaging en_US
dc.subject Acute Liver Failure en_US
dc.title Obrazowanie stanu czynnościowego układu sercowo-naczyniowego in vivo z wykorzystaniem metod obrazowania rezonansem magnetycznym pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8
dc.contributor.reviewer Burda, Kvĕtoslava
dc.contributor.reviewer Blicharska, Barbara


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record