Repozytorium IFJ PAN

Obrazowanie stanu czynnościowego układu sercowo-naczyniowego in vivo z wykorzystaniem metod obrazowania rezonansem magnetycznym

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)