Repozytorium IFJ PAN

Studies of the opto-electronic chain for the LHCb RICH upgrade

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lesiak, Tadeusz
dc.contributor.advisor Calabrese, Roberto
dc.contributor.advisor Dziurda, Agnieszka
dc.contributor.author Ślazyk, Igor
dc.date.accessioned 2021-06-21T05:41:51Z
dc.date.available 2021-06-21T05:41:51Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/339
dc.description.abstract Niniejsza praca opisuje szczegółowo testy jakości fotodetektorów i związanej z nimi elektroniki (tzw. komórek podstawowych) dla modernizacji detektorów promieniowania Czerenkowa RICH (ang. Ring-Imaging Cherenkov), wchodzącego w skład spektrometru LHCb, dokonanych w Uniwersytecie w Ferrarze. Celem pracy jest szczegółowe omówienie kompletnego procesu kontroli jakości, od rozwoju zestawu pomiarowego przeznaczonego do testów wraz z jego oprogramowaniem służącym do akwizycji i analizy danych pomiarowych, aż do opisu samych pomiarów dokonanych na komórkach elementarnych i ich rezultatów pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The present thesis describes in detail the quality assurance of the photodetectors and related electronics (the so-called Elementary Cells) for the RICH (Ring-Imaging Cherenkov) detectors upgrade of the LHCb experiment, performed on-site at the University of Ferrara. The objective of this thesis is the detailed discussion of the complete quality assurance process, from the development of the experimental test setup together with its software used for acquisition and analysis of measurement data, to the description of actual tests performed on the Elementary Cells and their results. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ *
dc.title Studies of the opto-electronic chain for the LHCb RICH upgrade pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8
dc.contributor.reviewer Turała, Michał
dc.contributor.reviewer Nuzzo, Salvatore Vitale
dc.description.physical 152 pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe