Repozytorium IFJ PAN

Report on Research Activities 2017-2020

Show simple item record

dc.contributor.author Maj, Adam
dc.contributor.author Fornal, Bogdan
dc.contributor.author Grębosz, Jerzy
dc.contributor.author Horzela, Andrzej
dc.contributor.author Kopeć, Renata
dc.contributor.author Kwiatek, Wojciech
dc.contributor.author Lesiak, Tadeusz
dc.contributor.author Olko, Paweł
dc.contributor.author Skrzypek, Maciej
dc.contributor.author Świerblewska, Iwona
dc.contributor.author Świerblewski, Jacek
dc.contributor.author Wilczyński, Henryk
dc.contributor.author Zieliński, Piotr
dc.date.accessioned 2021-05-28T12:34:27Z
dc.date.available 2021-05-28T12:34:27Z
dc.date.issued 2021-05
dc.identifier.issn 1425-3763
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/338
dc.description.abstract The "Report on Research Activities 2017-2020" summarizes the most important highlights of the scientific activities at IFJ PAN in the last four years. These highlights encompass activities in both fundamental and application research. Studies concerning basic research were carried out at the Division of Particle Physics and Astrophysics, the Division of Nuclear Physics and Strong Interactions, the Division of Condensed Matter Physics and at the Division of Theoretical Physics. In turn, the works related to scientific applications were conducted at the Division of Interdisciplinary Research and the Division of Applications of Physics. Of particular importance is the Cyclotron Centre Bronowice (CCB), which is a spectacular demonstration of the strong connection between basic research and applications. Reported is also information about the Krakow School of Interdisciplinary PhD Studies (KISD) which is coordinated by IFJ PAN, about the division of the construction of scientific equipment and infrastructure (DAI), about accredited laboratories, as well as about the outreach activity which has been carried out with great vigor. We invite the Reader of the Report to learn about all of the main research achievements of our Institute in recent years.
dc.description.abstract Monografia "Report on Research Activities 2017-2020" podsumowuje najważniejsze wydarzenia z działalności naukowej IFJ PAN w czterech ostatnich latach. Wydarzenia te były intensywnie rozwijane w badaniach podstawowych, jak i aplikacyjnych. Badania dotyczące badań podstawowych prowadzono w Oddziale Fizyki Cząstek i Astrofizyki, Oddziale Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych, Oddziale Fizyki Materii Skondensowanej oraz Oddziale Fizyki Teoretycznej. Z kolei prace związane z zastosowaniami naukowymi prowadzono w Oddziale Badań Interdyscyplinarnych oraz Oddziale Zastosowań Fizyki. Szczególne znaczenie ma Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB), które jest spektakularnym pokazem silnego związku między badaniami podstawowymi a zastosowaniami. W Raporcie podane są również informacje o Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej (KISD) koordynowanej przez IFJ PAN, o dziale budowy aparatury naukowej i infrastruktury (DAI), o laboratoriach akredytowanych, a także o prowadzonej z dużym rozmachem działalności popularyzującej badania naukowe. Zapraszamy Czytelnika Raportu do zapoznania się z najważniejszymi osiągnięciami badawczymi naszego Instytutu uzyskanymi w ostatnich latach.
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ *
dc.title Report on Research Activities 2017-2020 pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Report on Research Activities pl_PL.UTF-8
dc.type Report pl_PL.UTF-8
dc.identifier.eissn 2544-5162


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe