Repozytorium IFJ PAN

Opracowanie nowego materiału luminescencyjnego na bazie LiMgPO4 dla potrzeb wysokoczułej dozymetrii promieniowania jonizującego

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe