Repozytorium IFJ PAN

Searches for New Physics in b →sl+l -transitions at the LHCb experiment

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chrząszcz, Marcin
dc.contributor.advisor Bhom, Jihyun
dc.contributor.advisor Calabrese, Roberto
dc.contributor.advisor Fiorini, Massimiliano
dc.contributor.author Pikies, Małgorzata
dc.date.accessioned 2019-07-22T07:54:02Z
dc.date.available 2019-07-22T07:54:02Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/304
dc.description.abstract Praca doktorska opisuje poszukiwania nowej fizyki poprzez rozpad łamiący zasadę˛ zachowania zapachu leptonów - B+ →K+μ±e±. Analiza została przeprowadzona na próbce danych odpowiadającej 3 fb-1 scałkowanej świetlności, zebranej przez eksperyment LHCb ze zderzeń proton-proton w akceleratorze LHC. Zderzenia przeprowadzono dla układu środka masy wynoszącej 7 TeV (8 TeV) w latach 2011 (2012). Nie zaobserwowano sygnału, tak więc górny limit został oszacowany: B(B+!K+ μ +e-) < 8:3_10-9 B(B+!K+ μ +e )< 6:1_10-9. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This thesis describes a search for new physics through the lepton flavour violating decay channel B+ →K+μ±e±. The analysis was performed with a data sample corresponding to an integrated luminosity of 3 fb-1 gathered by the LHCb experiment from proton - proton collisions in the LHC accelerator. The collisions were performed at a centre-of-mass energy of 7 TeV (8 TeV) in 2011 (2012). No signal was observed, thus the upper limits were set to be: B(B+!K+ μ +e-) < 8:3_10-9 B(B+!K+ μ +e )< 6:1_10-9 pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Science pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ *
dc.title Searches for New Physics in b →sl+l -transitions at the LHCb experiment pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8
dc.contributor.reviewer Szleper, Michał
dc.contributor.reviewer Kalinowski, Artur
dc.description.physical 87 pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe