Repozytorium IFJ PAN

Badanie wpływu promieniowania jonizującego na strukturę chromatyny z wykorzystaniem nanospektroskopii molekularnej

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe