Dane badawcze

 

Recent Submissions

 • Karczmarska, Agnieszka (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2023)
  Prezentowane dane badawcze są rezultatem badań strukturalnych matryc krzemionkowo-węglowych. Celem projektu NCN (nr projektu: 2021/05/X/ST5/01296), w ramach którego wykonano zaprezentowane tu wyniki, była synteza i wstępna ...
 • Katarzyna, Kołtonik (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2023)
  Zbiór danych zawiera wyniki izotopowe 90Sr, 137Cs, 210Pb, 238Pu, 239/240Pu, 241Am dla myszy lodowcowych, mchów z przedpola lodowca oraz krokonitu z lodowca zlokalizowanego na terenie Norwegii.
 • Drzewicz, Anna (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2023)
  Prezentowane dane badawcze są rezultatem badań nad charakterystyką wybranych ciekłych kryształów w formie objętościowej i w postaci cienkich warstw pod kątem opisu ich sytuacji fazowej i dynamiki. Celem jest sprawdzenie, ...
 • Jeleń, Kinga; Grzanka, Leszek; Olko, Paweł (2019-12-05)
  Zbiór zawiera dane z eksperymentów in-vitro prowadzonych na 11 liniach komórkowych: V79-379A, V79-753B, DLD1, SQ20B, CI-1, C3H10T1/2, SCC25, HCT116, H184B5 F5-1M/10 and HF19. Dane te zaczerpnięto z krzywych przeżywalności ...
 • Grzanka, Leszek; Bellinzona, Valentina Elettra; Scifoni, Emanuele (2021-04-09)
  Dane wykorzystane w publikacji Bellinzona, E.V.; Grzanka, L.; Attili, A.; Tommasino, F.; Friedrich, T.; Krämer, M.; Scholz, M.; Battistoni, G.; Embriaco, A.; Chiappara, D.; Cirrone, G.A.P.; Petringa, G.; Durante, M.; ...
 • Sankowska, Małgorzata; Bilski, Paweł; Marczewska, Barbara (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2023-04)
  Metoda fluorescencyjnej detekcji śladów cząstek jądrowych (FNTD) z zastosowaniem kryształów LiF wykorzystuje fotoluminescencję centrów barwnych generowanych przez promieniowanie jonizujące. Wykorzystanie mikroskopu ...
 • Stasica, Paulina; Nguyen, Hanh; Granja, Carlos; Kopeć, Renata; Marek, Lukas; Oancea, Cristina; Raczyński, Łukasz; Rucinski, Antoni; Rydygier, Marzena; Schubert, Keith; Schulte, Reinhard; Gajewski, Jan (Institute of Nuclear Physics PAN, 2021-04-03)
  Zbiór danych zawiera wyniki pomiarów pikeslowym półprzewodnikowym detektorem Timepix w mieszanym polu promieniowania wyprodukowanym przez terapeutyczną wiązkę protonową w wodzie. Składa się z 16 plików, z których każdy ...
 • Cieplicka-Oryńczak, N.; Fornal, B.; Leoni, S.; Ciemała, M.; Ziliani, S.; Kmiecik, M.; Maj, A.; Łukasik, J.; Pawłowski, P.; Sowicki, B.; Wasilewska, B.; Ziębliński, M.; Bednarczyk, P.; Boiano, C; Bottoni, S.; Bracco, A.; Brambilla, S.; Ciepał, I.; Clisu, C.; Crespi, F.C.L.; Dhanmeher, K.; Florea, N.; Gamba, E.; Grębosz, J.; Harakeh, M.N.; Iskra, Ł.W.; Krzysiek, M.; Kulessa, P.; Marginean, R.; Matea, I.; Matejska-Minda, M.; Mazurek, K.; Parol, W.; Sferrazza, M.; Stan, L.; Włoch, B. (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2023-03-01)
  Zbiór danych koincydencyjnych w postaci macierzy Egamma-Ex (energia kwantów gamma, wyrażona w keV, vs. energia wzbudzenia jądra 13C, wyrażona w MeV) zgromadzonych podczas eksperymentu rozpraszania nieelastycznego wiązki ...
 • Kajangi, Gnanachandran; Khaldoun, Gharzeddine (2023-03-01)
  2% żel agarozowy przygotowano z 4% roztworu agarozy rozpuszczonej w wodzie. Sferoidy z komórek raka okrężnicy (HT29) przygotowano przy użyciu 96-dołkowych płytek z dnem w kształcie litery U i po 3 dniach wzrostu zebrano ...
 • Parol, Wiktor (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2022)
  Zbiory danych zgromadzonych podczas pomiarów testowych układu detektorów czasu przelotu, odczytywane i zapisywane w 2 (lub w niektórych przypadkach 4) kanałach, na które podawany był sygnał zbiorczy pochodzący z 4 krzemowych ...
 • Kuźma, Dominika (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2022)
  Nowy materiał, który może być zastosowany jako filtr wody czy powietrza, eliminujący szkodliwe drobnoustroje jest przedmiotem poszukiwań naukowców. Dlatego też przeprowadzono syntezę i analizę porowatej ceramiki zawierającej ...
 • Schabikowski, Mateusz; Filep, Ádám (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2022-06-02)
  Prezentowane dane badawcze są rezultatem badań morfologii ceramicznych lejków. Owe lejki były jednym z rodzajów substratów wybranych jako podłoże, które następnie było chemicznie funkcjonalizowane, aby pozyskały właściwości ...