Repozytorium IFJ PAN

Spin dynamics in inhomogeneous and defected low dimensional systems

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zieliński, Piotr
dc.contributor.advisor Montocello, Federico
dc.contributor.advisor Sobieszczyk, Paweł
dc.contributor.author Kuźma, Dominika
dc.date.accessioned 2019-06-12T07:47:16Z
dc.date.available 2019-06-12T07:47:16Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/286
dc.description.abstract Wybrane układy magnetyczne mogące służyć jako falowody dla fal spinowych zostały zbadane pod względem konfiguracji równowagowych i wzbudzeń elementarnych. Wykryto zlokalizowane stany o częstościach w przerwie wzbronionej i - co ciekawe - w paśmie fal objętościowych na złączach łańcuchów spinowych w zależności od parametrów ich odd- ziaływań. Stwierdzono brak fali przechodzącej na złączu ferromagnetycznych łańcuchów spinowych sprzężonych oddziaływaniem antyferromagnetycznym. Używając oprogramowa- nia do obliczeń mikromagnetycznych wyznaczono konfiguracje równowagowe oraz ksz- tałty histerezy magnetycznej w łańcuchach płaskich eliptycznych cząstek magnetycznych. Częstości i polaryzacje fal spinowych w takich łańcuchach zbadano za pomocą opro- gramowania dostarczonego przez Wydział Fizyki i Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Fer- rarze. Mechanizm przełączania konfiguracji okazał się związany z falami spinowymi o częstościach zdążających do zera (tzw. ”miękkimi” modami). Stwierdzono, że odzyskanie konfiguracji antyferromagnetycznej w takich łańcuchach jest możliwe przez zmianę paramet- rów anizotropii. Skonstruowano najprostszy dwuspinowy model makrospinów, zbadano jego konfiguracje równowagowe oraz wykryto przejście, które będąc nieciągłym nie wykazuje histerezy, zatem przejawia cechy przejścia drugiego rodzaju. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Selected systems of different size scales have been studied in view of their applicability as waveguides for spin waves in various frequency ranges. Localized interface states have been found within a band of propagative waves on a junction of two ferromagnetic chains in addition to bound states in the frequency gaps. Total reflection in the whole frequency range has been found on an interface of two such chains coupled via antiferromagnetic interactions. The magnetic ground states have been found with the use of a software for micromagnetic computations for elliptically shaped flat nanoparticles (macrospins) of permalloy arranged in 1D chains. Ranges of stability/metastability of particular configu- rations as well as the related magnetic hysteresis loops resulting from the dipolar intera- particle interactions have been delimited. The frequencies of low lying spin waves as well as the corresponding spin precession profiles in such chains have been obtained with a software provided by the Department of Physics and Earth Sciences of the University of Ferrara. The mechanisms of the configuration switching under a homogeneous external magnetic field have been shown to be related with softening of the appropriate spin waves. A possibility of recovery of the stable antiferromagnetic configuration has been predicted by varying the anisotropy of particles. A number of configurations in the simplest two-spin model of macrospin chain have been revealed as a function of the macrospins separation in the chain. An evidence of a discontinuous transformation without, however, a hysteresis has been found. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Spin dynamics in inhomogeneous and defected low dimensional systems pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8
dc.contributor.reviewer Dugaev, Vitali
dc.contributor.reviewer Kłos, Jarosław Wojciech
dc.description.physical 98 pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe