Repozytorium IFJ PAN

Globalna rejestracja cząstek z kosmosu, projekt CREDO (cz. II)

Show simple item record

dc.contributor.author Kamiński, Robert
dc.contributor.author Niedźwiecki, Michał
dc.date.accessioned 2019-03-14T09:44:06Z
dc.date.available 2019-03-14T09:44:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.issn 0137-8783
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/265
dc.description.abstract W artykule przedstawiony jest opracowany w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie projekt CREDO. Omówiona jest metoda oraz znaczenie rejestracji i analizy promieniowania kosmicznego i radioaktywnego za pomocą małych detektorów znajdujących się np. w popularnych smartfonach. Rejestracja ta ma służyć wielkoskalowemu badaniu, między innymi różnorodnego promieniowania dochodzącego nieprzerwanie z kosmosu do Ziemi, które ma ogromne znaczenie naukowe i wywiera wpływ np. na życie biologiczne na Ziemi i na funkcjonowanie nowoczesnego sprzętu elektronicznego. Dla astrofizyków rejestracja ta może być nieocenionym źródłem informacji o mało znanym wysokoenergetycznym widmie promieniowania kosmicznego i przez to dostarczyć niezbędnych informacji do rozwiązania największych zagadek współczesnej kosmologii jak np. ciemnej materii i energii. Zaproponowana metoda, ze względu na jej formę tzw. nauki obywatelskiej (popularne citizen science) ma także duże znaczenie socjologiczne i może obejmować wszystkich mieszkańców Ziemi. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Przegląd Techniczny
dc.rights Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ *
dc.subject promieniowanie kosmiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject detektory światła pl_PL.UTF-8
dc.subject światłoczułe matryce pl_PL.UTF-8
dc.subject smartfony pl_PL.UTF-8
dc.subject szum elektromagnetyczny pl_PL.UTF-8
dc.subject piksele pl_PL.UTF-8
dc.subject citizen science pl_PL.UTF-8
dc.title Globalna rejestracja cząstek z kosmosu, projekt CREDO (cz. II) pl_PL.UTF-8
dc.type Article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe