Repozytorium IFJ PAN

Badanie mezonów powabnych w rozpadach B w eksperymencie Belle

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bożek, Andrzej
dc.contributor.advisor Wiechczyński, Jarosław
dc.contributor.author Werbycka, Olga
dc.date.accessioned 2018-05-21T08:17:08Z
dc.date.available 2018-05-21T08:17:08Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/245
dc.description.abstract Niniejsza praca dotyczy badania klasy podwójnie powabnych rozpadów z dziwnością B -> D^(*)D^(*)_s(J). Pomiary przeprowadzono w oparciu o rozkłady masy brakującej w inkluzywnych przejściach B ->D^(*)X, a zatem w sposób wolny od założeń o rozpadach rezonansów D^(*)_s(J). Badania zostały wykonane na próbce danych równej 772x10^6 par mezonów BB-bar zarejestrowanych w detektorze Belle pracującym na akceleratorze KEKB, który jest zderzaczem e^+e^- o asymetrycznych energiach wiązek i całkowitej energii w układzie środka masy równej masie rezonansu Y(4S). Zostały wyznaczone następujące częstości rozgałęzień dla rozpadów B do stanów D^(*)D_s^(*): ẞ(B^+ -> D^0D_s^+) = (0,82 ± 0,02 ± 0,07 ± 0,04)%, ẞ(B^+ -> D^0D_s^*+) = (0,66 ± 0,03 ± 0,06 ± 0,04)%, ẞ(B^+ -> D^*0D_s^+) = (0,70 ± 0,12 ± 0,07 ± 0,05)%, ẞ(B^+ -> D^*0D_s^*+) = (2,46 ± 0,09 ± 0,25 ± 0,18)%, ẞ(B^0+ -> D^-D_s^+) = (0,73 ± 0,04 ± 0,07 ± 0,03)%, ẞ(B^0 -> D^-D_s^*+) = (0,84 ± 0,03 ± 0,08 ± 0,04)%, ẞ(B^0 -> D^*-D_s^+) = (0,70 ± 0,05 ± 0,07 ± 0,02)%, ẞ(B^0 -> D^*-D_s^*+) = (1,56 ± 0,03 ± 0,15 ± 0,05)%, oraz dla rozpadów B do stanu wzbudzonego Ds1(2460): B(B+ -> D¯0Ds1(2460)+) = (0,17 ± 0,05 ± 0,015 ± 0,08)%, B(B+ -> D¯*0Ds1(2460)+) = (0,93 ± 0,17 ± 0,09 ± 0,07)%, B(B0 -> D-Ds1(2460)+) = (0,29 ± 0,06 ± 0,03 ± 0,01)%, B(B0 -> D*-Ds1(2460)+) = (0,74 ± 0,08 ± 0,07 ± 0,02)%. Przytoczone niepewności pomiarów oznaczają kolejno błędy: statystyczny, systematyczny oraz związany z niepewnością stosunków rozgałęzień dla rozpadów rezonansów pośrednich występujących w badanych procesach. Uzyskane dokładności wyznaczenia częstości rozpadów są porównywalne lub dokładniejsze niż publikowane średnie światowe. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The thesis presented here concerns the study of double charmed decays with strangeness B -> D^(*)D_s(J)^(*). The measurements were based on the missing mass distributions in inclusive transitions B -> D^(*)X, and thus in a way free from the assumptions about resonance decays D_s(J)^(*). In the analysis was used the data sample equal to 772x10^6 BB-bar meson pairs registered by the Belle detector operating on the KEKB accelerator , which is e^+e^- collider with asymmetric beam energies and total energy in the center of mass system corresponding to the mass of the Y(4S) resonance. Branching ratios for the B decays involving ground cs-bar mesons have been measured to be: D^(*)D_s^(*): ẞ(B^+ -> D^0D_s^+) = (0,82 ± 0,02 ± 0,07 ± 0,04)%, ẞ(B^+ -> D^0D_s^*+) = (0,66 ± 0,03 ± 0,06 ± 0,04)%, ẞ(B^+ -> D^*0D_s^+) = (0,70 ± 0,12 ± 0,07 ± 0,05)%, ẞ(B^+ -> D^*0D_s^*+) = (2,46 ± 0,09 ± 0,25 ± 0,18)%, ẞ(B^0+ -> D^-D_s^+) = (0,73 ± 0,04 ± 0,07 ± 0,03)%, ẞ(B^0 -> D^-D_s^*+) = (0,84 ± 0,03 ± 0,08 ± 0,04)%, ẞ(B^0 -> D^*-D_s^+) = (0,70 ± 0,05 ± 0,07 ± 0,02)%, ẞ(B^0 -> D^*-D_s^*+) = (1,56 ± 0,03 ± 0,15 ± 0,05)%, whereas the branching ratios measured for the channels with an excited D_s1(2460) are: B(B+ -> D¯0Ds1(2460)+) = (0,17 ± 0,05 ± 0,015 ± 0,08)%, B(B+ -> D¯*0Ds1(2460)+) = (0,93 ± 0,17 ± 0,09 ± 0,07)%, B(B0 -> D-Ds1(2460)+) = (0,29 ± 0,06 ± 0,03 ± 0,01)%, B(B0 -> D*-Ds1(2460)+) = (0,74 ± 0,08 ± 0,07 ± 0,02)%. The uncertainties quoted are due to statistics, experimental systematic errors and uncertainties of branching fractions for the decays of intermediate resonances for a given channel. The quoted precisions are similar or better than world averages. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject powab pl_PL.UTF-8
dc.subject mezon pl_PL.UTF-8
dc.subject inkluzywne pl_PL.UTF-8
dc.subject masa brakująca pl_PL.UTF-8
dc.subject charm pl_PL.UTF-8
dc.subject meson pl_PL.UTF-8
dc.subject inclusive pl_PL.UTF-8
dc.subject missing mass pl_PL.UTF-8
dc.title Badanie mezonów powabnych w rozpadach B w eksperymencie Belle pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Study of charmed mesons in B decays in the Belle experiment pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8
dc.contributor.reviewer Kisielewska, Danuta
dc.contributor.reviewer Ciborowski, Jacek
dc.contributor.reviewer Szumlak, Tomasz
dc.description.physical 145 pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe