Repozytorium IFJ PAN

Przemiany strukturalne i magnetyczne wywołane absorpcją wodoru w związkach ziem rzadkich z manganem o strukturze typu faz Lavesa C14 i C15

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)