Repozytorium IFJ PAN

Otrzymywanie izotopów promieniotwórczych w cyklotronie AIC-144 w latach 2000-2003

Show simple item record

dc.contributor.author Bakewicz, Edmund
dc.contributor.author Daniel, Krzysztof
dc.contributor.author Doruch, Henryk
dc.contributor.author Petelenz, Barbara
dc.contributor.author Tałach, Marek
dc.contributor.author Szałkowski, Mirosław
dc.date.accessioned 2018-01-12T14:28:24Z
dc.date.available 2018-01-12T14:28:24Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/224
dc.description.abstract Cyklotron AIC-144 Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, modernizowany w celu jego przyszłych zastosowań medycznych, jest od roku 2000 coraz intensywniej wykorzystywany do otrzymywania izotopów. Odpowiednie tarcze są napromieniane wiązką wewnętrzną. Raport przedstawia sposób pokonania problemów napotkanych przy aktywacjach i osiągnięte rezultaty. Krótko opisano nową, uruchamianą obecnie, zautomatyzowaną sondę izotopową przeznaczoną do produkcji większych aktywności izotopów przy większych niż obecnie natężeniach wiązek. W rozdziale Dodatek przedstawiono wykaz 34 nuklidów promieniotwórczych otrzymanych w ciągu ostatnich 4 lat w 89 próbach, z podaniem celu aktywacji i nazwy zespołu, który prowadził badania. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.relation.ispartofseries Raport IFJ PAN;1936/AP
dc.title Otrzymywanie izotopów promieniotwórczych w cyklotronie AIC-144 w latach 2000-2003 pl_PL.UTF-8
dc.type Report pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record